Wn/nan/Choân-kiû chhiau-kòe 3000 bān lâng jiám-tio̍h sin-koan-hì-iām

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Choân-kiû chhiau-kòe 3000 bān lâng jiám-tio̍h sin-koan-hì-iām

【2020 nî 9 goe̍h 18 ji̍t sìn】

Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn Koan-chōng Pēⁿ-to̍k 2(SARS-CoV-2 Pēⁿ-to̍k)tī tiān-chú hián-bî-kiàⁿ chi-hā ê siòng-phìⁿ.

Sin-koan-hì-iām sè-kài e̍k-chêng koh-chài chhèng-koân, kin-kì Lō͘-thàu-siā (路透社) thóng-kè, kàu 2020 nî 9 goe̍h 20 ji̍t ûi-chí, choân-kiû khak-tēng tit-tio̍h sin-koan-hì-iām ê jîn-sò͘ í-keng chhiau-kòe 3000 bān, sí-bông pēⁿ-lē ta̍t-tio̍h 94 bān lâng.

Kî-tiong, Bí-kok sǹg-sī e̍k-chêng e̍k-chêng siōng giâm-tiōng ê kok-ka, sui-jiân jîn-kháu chiàm choân sè-kài chóng-gia̍h kan-na 4%, pēⁿ-lē sò͘ khiok-sī chiàm choân-kiû 20%; khak-chín pēⁿ-lē ū 666 bān 4021 lē, sí-bông pēⁿ-lē 19 bān 7447 lē, lióng-chiá lóng-sī sè-kài tē-it koân, lēng-gōa koh-ū 55 bān ê gín-á-lâng tio̍h-pēⁿ. Ìn-tō͘ ê khak-chín jîn-sò͘ chit lé-pài mā chhiau-kòe 500 bān, sí-bông pēⁿ-lē 8.2 bān lâng, sī thong sè-kài khak-chín jîn-sò͘ tē-jī chè ê kok-ka. Bí-kok, Ìn-tō͘ í-gōa, khak-chín jîn-sò͘ thâu cha̍p miâ ê kok-ka koh ū Pa-se (445 bān), Lō͘-se-a (109 bān), Pì-ló͘ (75 bān), Ko-lûn-pí-a (74 bān), Be̍k-se-ko (68 bān), Lâm-hui (65 bān), Se-pan-gâ (62 bān), A-kin-têng (60 bān).

Eng-kok Tè-kok Lí-kang Ha̍k-īⁿ (帝國理工大學) kah Gû-tin Tāi-ha̍k (牛津大學) í-keng khai-sí tùi khip-ji̍p-sek sin-koan-hì-iām e̍k-biâu chìn-hêng lîm-chhn̂g chhì-giām. Lō͘-se-a mà tng-teh chìn-hêng "Ōe-chheⁿ V" e̍k-biâu ê lîm-chhn̂g chhì-giām, àn-sǹg tī 11 goe̍h-bóe ia̍h-sī 12 goe̍h-chhe tō ē hō͘ siā-hōe tāi-chiòng chiap-chèng e̍k-biâu.

消息來源[edit | edit source]