Wn/cdo/Hók-ciŭ-ngṳ̄ ùng-hŏk ĭng-ngŏk-kiŏk «Bō̤-ì» Dài-uàng Tò̤-huòng iēng-chók

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ-ngṳ̄ ùng-hŏk ĭng-ngŏk-kiŏk «Bō̤-ì» Dài-uàng Tò̤-huòng iēng-chók
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 12 h. séng

Siŏh-màng (11 hô̤), Hók-ciŭ-ngṳ̄ ùng-hŏk ĭng-ngŏk-kiŏk «Bō̤-ì» (寶姨) găk Dài-uàng Tò̤-huòng Diēng-iēng Dṳ̆ng-sĭng (桃園展演中心) Tiék-muòi-gói Kiŏk-diòng (鐵玫瑰劇場) iēng-chók, gó-sê̤ṳ niông iā sâ̤ guăng-cé̤ṳng iā gāng-dông, ṳ̄ng-mâ̤-dáik kó̤ tiè kó̤.

Sèng-gūi-nĭk bók có̤ hŭng-tăi, gó gă kiŏk-cū 8 hô̤ cá găk mā-cū nàng-găng (南竿) uòng-cīng bài-liêng siŏh guó, iēng-uòng dŭ giăng 11 hô̤ â̤ mâ̤ mò̤ bêng-huák iēng lāu. Gáu-muōi-lāu gó-sê áng nguòng gé-hĕk giàng, 9 hô̤ dák-gĭ gáu Tò̤-huòng. Siŏh-màng cā-tàu, hŭng-tăi duâi có̤. 10:21, „Ùng-huá Mā-cū“ (文化馬祖) Méng-cṳ̆ (面書) gŭng-gâe̤ng ciō-hiĕk gōng, màng-buŏ măk-guó-kó̤ ng găk hŭng-kuŏng (風圈) diē-sié, â̤-sāi áng nguòng-dêng sì-găng ăng-sĭng iēng. Buáng-màng 6 diēng mò̤ gáu, ī-gĭng ô iā sâ̤ nè̤ng lì gáu Diēng-iēng Dṳ̆ng-sĭng. Gì-dṳ̆ng găk Dài-uàng gì mā-cū-nè̤ng, dŭ-sê téng Dài-báe̤k, Sĭng-báe̤k, Tò̤-huòng, Sĭng-dé̤ṳk, Dài-dṳ̆ng lì gì.

Cī siŏh huòi ĭng-ngŏk-kiŏk, ciō-bâing ciŏng ciō-sê-gáuk (主視覺) gâe̤ng cáik-mŭk gēng-kái (節目梗概), éng găk diĕu-huă siéng-gáuk (雕花扇骨) gì ciék-siéng lā̤, sáe̤ng ké̤ṳk guăng-cé̤ṳng, nè̤ng-nè̤ng dŭ ô. Guăng-cé̤ṳng dò̤ chiū lā̤ káh-dièu, hĕ̤k-chiā kák-sióng, giéng-gáe̤k iā ô mê. Ĭng-ngŏk-kiŏk gōng lāu „Bō̤-ì cēng-còi gì-bò̤, iâ cēng-còi cê-gă kuā-uŏk săng dâi gì diòng-gì ìng-sĕng“ gì gó-sê̤ṳ, gó-chṳ̄ ô sê̤ṳng gì-bò̤ káng-kiŏk gì nṳ̄-gái, dŭ â̤-sāi dáik gáu gé-niêng lā̤-ŭk.

«Bō̤-ì» gì nguòng-cáuk-ciā sê Làu Hèng-ùng (劉宏文). Ĭ ī-sèng gâe̤ng diōng-nā̤ Dìng Ngṳ̆k-ĭng (陳鈺瑛) păng-gōng gì sì-hâiu, gōng ĭ tiăng lāu Bō̤-ì gì gó-sê̤ṳ. Cĭ-hâiu Làu Hèng-ùng sāi Huà-ngṳ̄ gâe̤ng Hók-ciŭ-ngṳ̄ siā-chók lāu cī siŏh buô cáuk-pīng, dò̤-giâ lāu dâ̤ 5 gái Sĭng-báe̤k-chê Ùng-hŏk-ciōng (新北市文學獎) uòng-gĭng-cū (黃金組) siū-ciōng (首獎). Pàng-ūi káng huòi-é lāu nguòng-ùng gì Bàng-uâ, gó gōng â̤-sāi kák diêng-īng. Cī siŏh huòi «Bō̤-ì» gì ĭng-ngŏk-kiŏk, sê iù Siâ Sé̤ṳk-cêng (謝淑靖) dō̤-iēng.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.