Jump to content

Wn/cdo/Hók-ciŭ céng-ĭk „Maria“ 10 gék hŭng-kuŏng, hāi-gièng páh-hŭng dâung-ṳ̄, chê-kṳ̆ gāng-gáuk mìng-hiēng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ céng-ĭk „Maria“ 10 gék hŭng-kuŏng, hāi-gièng páh-hŭng dâung-ṳ̄, chê-kṳ̆ gāng-gáuk mìng-hiēng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 11 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-nièng dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk 7 nguŏk 5 hô̤ sĕng-siàng, gĭng-dáng cā-tàu (11 hô̤) , Hók-ciŭ ī-gĭng céng-ĭk lāu „Maria“ 10 gék hŭng-kuŏng, hāi-gièng páh-hŭng dâung-ṳ̄, găk chê-kṳ̆ ô mìng-hiēng gì gāng-gáuk.

Iâ-găng hŭng-tăi gó găk hióng Hók-gióng Nìng-dáik (寧德) kó̤-gê̤ṳng, gáu cā tàu 6:00, Hók-ciŭ ī-gĭng diē 10 gék hŭng-kuŏng huōng-ùi, tiĕng gà̤-dēng dŭ-sê ŭ-hùng, gó dâung ṳ̄-giāng. Ŭ-hùng ké áng, hŭng chuŏi lā̤ săi, mĕ̤k-ciŭ báh dŭ mâ̤ kī, siŏh buó dŭ mò̤ bêng-huák giàng. Siŏh gṳ̆ng dáe̤ng gì huă-buák hàng-bók-siŏh-sì ké̤ṳk hŭng chuŏi-siông tiĕng-kŭng, gái dâung gáu diê-dău, huák-chók „bàng“ gì mông-hiōng. Bók-duáng tiăng gáu ké̤ṳk hŭng chuŏi gáu diê-dău gì diāng-giāng, uāng-giāng, pièu-pièu, buòng-buòng huák-chók dĭng-dĭng dŏng-dŏng gì siăng-ĭng, chéu-nó̤h mâng-tiĕng hĭ-ū, só-lâiu-buó huák-chók „huà-lăk huà-lăk“ siăng. Găk Hók-ciŭ gì Diòng-lŏ̤h-kṳ̆, cā-tàu 5:30 kăi-sṳ̄, tiĕng ŭ-ŭ-gì, kāng-muòng-giāng ké̤ṳk hŭng chuŏi gì bŏ̤-liè iā hiōng. Găk 7:39gì sèng-âiu, Hók-ciŭ-chê Ké-chiông-dài tŭng-guó uōng-lŏk gâe̤ng duāng-séng huák-buó lāu bô̤-ṳ̄ (暴雨) cèng-sáik (橙色) gīng-bó̤, 8:00 gì sèng-âiu, ṳ̄ cĭng-gì iâ kăi-sṳ̄ dâung-giâ-lì. Mā-muōi-kṳ̆ gì ṳ̄ iâ sê găk 8:00 gì sèng-âiu dâung-giâ-lì gì, găk Săng-gĕ̤ng-kāu (三江口), dó̤i-méng gì săng chă-ng-dŏ̤ dŭ ng káng-giéng lāu.

Găk Mìng-âiu gâing Dâi-hŏk-siàng gì Hók-ciŭ Dâi-hŏk, hŭng-tăi chuŏi lŏk Huăng-siông, diê-dău dŭ-sê , hŏk săng chéu gōng „sáe̤ng siăh gì lì lāu“.

Gĭng-dáng cā-tàu, Lièng-gŏng siŏh ciō ìng-gă, liòng-dài huă-buák muāng-sé luâng-bié
Găk hŭng-tăi dâi-dŏng gì Diòng-lŏ̤h

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.