Wb/nia/Mataio/17/Famolakhömi Yesu

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio‎ | 17
Wb > nia > Mataio > 17 > Famolakhömi Yesu
FAZA 17

(A. 17, 1—13: Mar. 9, 2—13: Luk. 9, 28—36)

1 I. Ba önö bongi aefa daʼö, ba iŵaʼö awönia Yesu Wetero ba Yakobo ba Yohane, talifusö Yakobo, ba iʼohe ira ba hili salaŵa, ba zi ha yaʼira.[1]

2 Ba tobali ia fönara, humaga mbawania, hulö luo, ba nukhania, ba afusi, hulö haga.[2]

3 Ba hiza, oroma khöra Moze ba Eliya, si fahuhuo khönia.

4 Ba humede Wetero, imane khö Yesu: He Tua, ba daʼe zi sökhi nahada, na omasi ndraʼugö, ba daʼulau nose ba daʼe, tölu, sambua khöu ba sambua khö Moze ba sambua khö Geliya.

5 Ba me muhede ia na, ba hiza lawuo sihaga, si lumöʼö yaʼira, ba hiza li, si otarai lawuo andrö, imane: Onogu daʼö, ono omasiö, waʼomasigu; mifondrondrongo linia.[3]

6 Ba me larongo daʼö ira nifahaö, ba lafalögu tou ira, ataʼu sibai.

7 Ba möi khöra Yesu, itufa ira tangania, imane: Mifaoso, ba böi miʼataʼufi.

8 Ba me lafaöga höröra, ba lö niʼilara niha, ha Yesu.

9 Ba me latueli hili, ba iŵaʼö khöra Yesu, böi laʼombakhaʼö gangilata andrö, gofu ha ökhö, irege no maoso Nono Niha moroi ba ngai zi mate.

10 Ba lasofu khönia nifahaö andrö, lamane: Ba hana wa laŵaʼö sangila amakhoita, lö tola lö möi Geliya ua?[4]

11 Ba itema li, imane: Möi sa Geliya ba ifuli iʼaʼazökhi fefu hadia ia.[5]

12 Ba uŵaʼö khömi: Noa saʼae möi Geliya, ba lö saboto ia ba dödöra, ba no lalau khönia hadia zomasi ira. Si manö göi ba Nono Niha; lafakao dania.[6]

13 Awena aboto ba dödö ndra nifahaö, wa khö Yohane, samayagö idanö andrö, tetandrösaigö niŵaʼönia khöra.


(Mataio 17:1-13)


Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

  1. (F. 26, 37 b. t.)
  2. (Fet. II. 1, 16—18)
  3. (F. 3, 17. Moz. V. 18, 15)
  4. (Mal. 3, 1; 4, 5)
  5. (Fam. 11, 3 b. t.)
  6. (F. 11, 14; 14, 8. Luk. 1, 17)


Faza 17: Famolakhömi Yesu (17:1-13) | Ifadöhö wökhö zaniri Yesu (17:14-21) | Ifaʼeleʼö wamakao yaʼia (17:22-23) | Fameʼe bobotolö (17:24-27)



Sura Ni'amoni'ö: Mataio | Mareko | Luka | Yohane | Halöŵö Zinenge | Roma | Korindro I | Korindro II | Galatia | Efeso | Filifi | Kolose | Tesalonika I | Tesalonika II | Timoteo I | Timoteo II | Tito | Filemo | Heberaio | Yakobo | Fetero I | Fetero II | Yohane I | Yohane II | Yohane III | Yuda | Fama'ele'ö

Fanolo ba wanura: Lala wanura | Fama'oli nösi | Ngawalö templat | Ngawalö kategori
Kategori: Amaedola | Budaya | Cerpen | Fangi'ila (Ilmu Pengetahuan) | Hendri-hendri | Hoho | Hikaya | Kamus Nias-Jerman | Kese-Kese | Lala wondrino (Resep) | Maena | Manö-manö | Manö-manö Nono Niha | Uso dödö (Entertainment) | Novela | Sejarah | Seni | Sinanö | Sinunö | Sura Ni'amoni'ö | Taromali Ero Migu | Turia Somuso Dödö
Fabaliŵa lala: Olayama | Angombakhata | Bawagöli zato | Irö'öta | Monganga afo | Nahia wamakori | Nga'örö spesial | Ngawalö wanolo | Sangai halöŵö | Safuria tebulö

Halöŵö si fakhai: Wikikamus | Wikipedia | Wikiyunior