Wb/nia/Filifi/3

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Filifi
Wb > nia > Filifi > 3

Fangelama ba wamahaö zamalungu[edit | edit source]

I. 1 Ba baero da'ö, ya'ami ira talifusögu, ba mi'omusoi'ö dödömi, ba khö Zo'aya! Lö'ö sa abua gölögu, na da'ö zui usura khömi, ba faduhu dödömi.[1] 2 Mifaigi nasu andrö, mifaigi zohalöwö andrö, si lö sökhi, mifaigi wanataba andrö.[2] 3 Ya'ita sa niboto andrö, samosumange Lowalangi, moroi ba Geheha Lowalangi andrö, ba ba khö Keriso Yesu tasuno ita, ba lö faduhu dödöda ba nösi niha.[3] 4 He ŵa'ae no so khögu, wa tola faduhu dödögu göi ba nösi niha ena'ö. Na so danö bö'ö, sanguma'ö tödönia, faduhu dödönia ba nösi niha, ba mendrua manö ndra'odo.[4] 5 No laboto ndra'o, me no ŵalu bongi ndra'odo, Iraono Gizeraeli ndra'odo, mado Mbeniyami, niha Heberaio ndra'odo, ba niha Heberaio ndra amagu, farizaio ndra'o, wolo'ö oroisa,[5] 6 samorege folohi banua Yesu andrö, ba ba wa'atulö dödö andrö, soroi ba goroisa, ba lö sinegu khögu.[6]

Ohitö dödö Waulo[edit | edit source]

II. 7 Ba hadia haregu, föna, ba no ube'e te'alagu, ba dödögu, börö Keriso.[7] 8 Ba fefu, hadia ia manö sa'ae, ba te'ala manö, uŵa'ö tödögu, börö wa'aboto ba dödögu Keriso Yesu, So'aya ya'o, sebua moroi ba danö bö'ö fefu; da'ö mbörö, wa no utayaigö fefu hadia ia, ba sasao ia, uŵa'ö tödögu, ena'ö usöndra haregu Keriso, 9 ba ena'ö oroma, ba khönia sodo, ba lö khögu fa'atulö dödö, khögu, si otarai goroisa; ha fa'atulö dödö andrö, soroi ba wamati khö Keriso, fa'atulö dödö soroi ba Lowalangi, ba wamati andrö;[8] 10 fa aboto ba dödögu ia, awö wa'abölö wemaosonia andrö, awö wefao ba wamakao andrö, khönia, na fagölö-gölö ndra'o ba wa'amatenia;[9] 11 ma atö ukhamö wemaoso zi mate andrö. 12 Tenga fa no aro ia khögu, ba ma fa no mo'ahonoa ndra'odo, ba ugohi, ma u'ila ura'u, börö wa no ira'udo göi Keriso Yesu.[10] 13 He ya'ami ira talifusö! lö'ö na uŵa'ö tödögu, ya'odo andre, no ura'u ia. 14 Sambalö sa, olifu ndra'odo zi no numalö, ba ugohi zi so fönagu, fagohi ndra'o, usaŵa dandra andrö, luo zi möna andrö, ba nikaoni Lowalangi niha, moroi si yaŵa, ba khö Keriso Yesu.[11]

Famarou ba wolo'ö khönia[edit | edit source]

III. 15 Ba ha wa'ato ita, si no mo'ahonoa, ba tamanö dödöda; ba na bö'ö ena'ö dödömi, ba i'oroma'ö göi khömi da'ö Lowalangi. 16 Ba heza zi no tarugi, ba böi tabulö'ö ita ba da'ö, wanörö![12] 17 Mibe'e dalimi ndra'odo, wolo'ö, ya'ami ira talifusö! Mitöngöni zi no si manö wanörö lalara, me no famaedo ndra'aga khömi.[13] 18 Ato sa zanörö lalara, si no asese u'ombakha'ö khömi, ba mowöi göi daŵa hörögu iada'e, ba wangombakha ya'ira, wa no fatiu ira ba röfa Keriso andrö. 19 Amozuara wa'atekiko, Lowalangira dalura, ba ba zaila ita ebua duriara, ba ngawalö hadia ia, ba guli danö, so dödöra.[14] 20 Ba si no banua ita, ba ba zorugo so; moroi ba da'ö göi tadöna-döna sangorifi Zo'aya ya'ita, Yesu Keriso,[15] 21 samali'ö dania botoda, boto ba wa'ide-ide andre, ena'ö faoma ira mbotonia andrö, solakhömi, ba wa'abölö andrö, ba ni'ilania göi ibe'e barö mbawania fefu hadia ia.[16]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Faigi 2:18; Sin 32:11; 33:1
 2. Mat 7:6; Fam 22:15; Yes 56:10 b.t.; KorII 11:13; Gal 6:12
 3. Rom 2:29; Gal 6:14-16
 4. KorII 11:21 b.t.
 5. Rom 11:1; HalZin 26:5
 6. Gal 1:13; HalZin 22:3 b.t.
 7. Luk 14:33
 8. Gal 2:16,21
 9. Rom 6:4,5; KorII 4:10
 10. TimI 6:12; Sin 73:23 b.t.
 11. KorI 9:24 b.t.; TimII 4:7 b.t.
 12. Faigi 1:27; 2:9; Rom 12:16
 13. Faigi 4:92; KorI 11:1
 14. KorII 11:15; Rom 16:18
 15. Yoh 14:3; Heb 11:13-16; 13:14; Tit 2:13
 16. KorI 15:43,49; YohI 3:2

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Filifi: 1234

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö