Wb/jv/Tembang/Macapat/Maskumambang

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | MacapatWb > jv > Tembang > Macapat > Maskumambang
Jump to navigation Jump to search

Maskumambang iku tembang macapat kang dadi pralambang jaman wong lanang lagi mrambat dewasa, ing mangsa nalika seka bocah nuju dadi manungsa kang katon ing tengahing bebrayan. Tembung maskumambang iku sesambungan antarane emas lan kumambang. Ana kang nganggep yen Maskumambang iku tembange wong lanang, dene yen wadon iku Kinanthi. Watak tembang iki, umume isine kaya wong kang lagi sambat lara, ketula-tula, lan sengsara.

Metrum[edit]

Saben pada (bait), tembang maskumambang ana patang gatra (baris).

  • 12-i
  • 6 -a
  • 8 -i
  • 8 -a

Tuladha[edit]

Gereng-gereng Gathotkaca sru anangis
Sambaté mlas arsa
Luhnya marawayan mili
Gung tinamêng astanira

Pranala[edit]

MACAPAT
Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa