Jump to content

User talk:Trongphu

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 11 years ago by Cheers! in topic Nhờ giúp


Welcome[edit source]

Welcome to the Wikimedia Incubator!


At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 18:18, 28 July 2011 (UTC)Reply

Re:Chao[edit source]

You are welcome to this project. you are very import person to help this project open.--Voyageditor (talk) 01:41, 16 March 2013 (UTC)Reply

I will tell you my secret. If you wana know anything about vietnamese wikipedia's secret I will tell you here. Any question is answered.--Voyageditor (talk) 01:44, 16 March 2013 (UTC)Reply

sysop[edit source]

Mời bạn cho ý kiến tại Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận#Sysop của dự án (chính thức). Cảm ơn.--Cheers! (talk) 08:09, 2 May 2013 (UTC)Reply

Nhờ giúp[edit source]

Trongphu làm ơn cho thêm 10 edit nữa cho đạt chỉ tiêu số thành viên để thoát khỏi Incubator này trong tháng 6 với. Cảm ơn nhiều.Genghiskhan (talk) 07:18, 25 June 2013 (UTC)Reply

sửa đổi nhỏ cũng được nữa, 11 edit nhe.--Cheers! (talk) 09:39, 25 June 2013 (UTC)Reply
Cảm ơn Trongphu đã edit. Bạn làm ơn cho xin thêm một số edit nữa, nhỏ cũng được (mỗi người trên 10 edit tháng này) để đạt yêu cầu. Mucho gracias por su ayuda!113.161.220.120 02:45, 12 July 2013 (UTC)Reply
Để tạo bài bạn cần thêm tiếp đầu ngữ [[Wy/vi/<Tên bài>]] hoặc Template:Wy/vi/<tên bản mẫu>, ở đây sử dụng không gian tên bằng tiếng Anh, ghi tiếng Việt nó hổng hiểu.--Cheers! (talk) 02:52, 12 July 2013 (UTC)Reply
Gõ vào ô tìm kiếm ấy, nó sẽ hiện ra như wikipedia.--Cheers! (talk) 02:59, 12 July 2013 (UTC)Reply

Bạn có thấy nó hiện liên kết đỏ Wy/vi/sfssf! không?--Cheers! (talk) 03:02, 12 July 2013 (UTC)Reply

Ví dụ vô bài Biên Hòa, Trongphu đưa cái đó vô bài (nhớ trong [[]], bấm preview nó ra link đỏ, bấm vô link đỏ là xong.113.161.220.120 03:03, 12 July 2013 (UTC)Reply

Để thuận tiện trong việc tạo bài và tạo liên kết nội, bạn cần thiết lập các thông số trong reference của bạn như sau. Tại Special:Preferences, chọn Test wiki:Wikivoyage và Test wiki language: vi. Sau đó bạn không cần phải thêm tiếp đầu ngữ vào nữa, cứ gõ tên bình thường.--Cheers! (talk) 03:04, 12 July 2013 (UTC)Reply

Vì có chữ None nên không tạo được. Bạn muốn tạo bài nào nói đi để mình làm ví dụ cho.--Cheers! (talk) 03:07, 12 July 2013 (UTC)Reply
Thường ở Wikivoyage chỉ tạo bài đến cấp huyện, thị xã và thành phố chứ chưa thấy tạo bài đến cấp xã vì không có nhiều thông tin. Bạn nên xem xét lại việc tạo bản mẫu xã phường của Biên Hòa. Các bài viết được xếp theo thứ bậc về địa lý dùng bản mẫu {{Wy/vi/IsPartOf}}.--Cheers! (talk) 03:13, 12 July 2013 (UTC)Reply

[edit source]

Hè này Trongphu có về VN ko?--Cheers! (talk) 02:53, 12 July 2013 (UTC)Reply