Jump to content

User talk:Saroj

Add topic
From Wikimedia Incubator

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 03:13, 18 February 2017 (UTC)Reply

भौत भौत धन्यवाद[edit source]

Template:Wp/dty/Ping जी, नमस्कार ! डोटेली विकिपिडियामी गर्या तमरो योगदानको लागि तमलाइ भौत भौत धन्यवाद । तमरा ये कार्यले निरन्तरता पाई राखौ । प्रत्येक भाषाका विकिपीडियामी हुनु पड्या न्यूनतम लेखहरू हुनान तीनयी विषयमी लेखि बरी सहयोग गर्या | ये फेव्रुअरि मैना मी एई सम्म १२९ सम्पादन गरिबर तमले भौत ठुलो गुण लाया छौ |

डोटेली विकिपिडियामा तमारो योगदानको लागि अथक मेहनती बार्नस्टार[edit source]

अथक मेहनती बार्नस्टार
डोटेली विकिपिडियामी तमले गर्या योगदानको लागि तमलाइ यो अथक मेहनती बार्नस्टार प्रदान गरिया छ । भविष्यमी लै इसोई योगदानको अपेक्षा गरिया छ । -Janak Bhatta (talk) 07:19, 23 March 2017 (UTC)Reply