User talk:KB Thakulla

From Wikimedia Incubator

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 05:23, 12 February 2017 (UTC)Reply[reply]

Welcome People[edit source]

Write on my talk page if you have to say anything about any topice. regardKB Thakulla 06:59, 26 February 2017 (UTC)

विशेष अलङ्कार[edit source]

विशेष अलङ्कार
डोटेली विकिपीडियामी आफ्नो भौत भौत परिश्रम गरिबरे झिकै लेखहरुमी योगदान गर्याहुनाले तई मिहिनेतको कदर स्वरुप तमरो पृष्ठमी यो अलङ्कार प्रदान गद्द चाहानौ। Saroj Uprety (talk) 00:55, 4 March 2017 (UTC)Reply[reply]

डोटेली विकिपिडियामी तमरो योगदानको लागि अथक मेहनती बार्नस्टार[edit source]

अथक मेहनती बार्नस्टार
डोटेली विकिपिडियामी गर्या तमारा योगदानको लागि तमलाइ यो अथक मेहनती बार्नस्टार प्रदान गरिया छ । भविष्यमी लै इसोई योगदानको अपेक्षा गरिया छ । -Janak Bhatta (talk) 07:16, 23 March 2017 (UTC)Reply[reply]