User talk:KB Thakulla

  From Wikimedia Incubator

  Welcome to Wikimedia Incubator!

  At the right there are some important links, and here are some tips and info:

  If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

  -- Welcoming Bot 05:23, 12 February 2017 (UTC)Reply[reply]

  Welcome People[edit source]

  Write on my talk page if you have to say anything about any topice. regardKB Thakulla 06:59, 26 February 2017 (UTC)

  विशेष अलङ्कार[edit source]

  Special Barnstar Hires.png विशेष अलङ्कार
  डोटेली विकिपीडियामी आफ्नो भौत भौत परिश्रम गरिबरे झिकै लेखहरुमी योगदान गर्याहुनाले तई मिहिनेतको कदर स्वरुप तमरो पृष्ठमी यो अलङ्कार प्रदान गद्द चाहानौ। Saroj Uprety (talk) 00:55, 4 March 2017 (UTC)Reply[reply]

  डोटेली विकिपिडियामी तमरो योगदानको लागि अथक मेहनती बार्नस्टार[edit source]

  Barnstar of Diligence Hires.png अथक मेहनती बार्नस्टार
  डोटेली विकिपिडियामी गर्या तमारा योगदानको लागि तमलाइ यो अथक मेहनती बार्नस्टार प्रदान गरिया छ । भविष्यमी लै इसोई योगदानको अपेक्षा गरिया छ । -Janak Bhatta (talk) 07:16, 23 March 2017 (UTC)Reply[reply]