User talk:JuniorX2

Page contents not supported in other languages.
From Wikimedia Incubator

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 06:09, 4 September 2016 (UTC)Reply[reply]

बिशेष अलङ्कार[edit source]

बिशेष अलङ्कार
डोटेली विकिपीडियामी आफ्नो भौत भौत परिश्रम गरिबरे झिकै लेखहरुमी योगदान गर्याहुनाले तई मिहिनेतको कदर स्वरुप तमरो पृष्ठमी यो अलङ्कार प्रदान गद्द चाहानौ।--रमेश सिंह बोहरा(✉✉) 10:11, 29 December 2016 (UTC)Reply[reply]डोटेली विकिपिडियामा तमरा योगदाना लागि अथक मेहनती बार्नस्टार[edit source]

अथक मेहनती बार्नस्टार
डोटेली विकिपिडियामी तमले गर्या योगदानको लागि तमलाइ यो अथक मेहनती बार्नस्टार प्रदान गरिया छ । भविष्यमी लै इसोई योगदानको अपेक्षा गरिया छ । -Janak Bhatta (talk) 07:19, 23 March 2017 (UTC)Reply[reply]