Jump to content

User talk:Hànyǔ Pīnyīn Hǎo

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 13 years ago by Engirst in topic Hànyǔ Pīnyīn jiùshì hǎo
Babel user information
en-0 This user has no knowledge of English (or understands it with considerable difficulty).
simple-1 This user has basic knowledge of Simple English.
Users by language

Welcome[edit source]

Welcome to the Wikimedia Incubator! At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on my talk page.

Greetings, OWTB 05:38, 24 February 2011 (UTC)Reply

Zhuyi[edit source]

this Zhuyi Hanyu zai liangge shangsheng (sansheng) lianzai yiqi de shihou diyige ducheng yangping (ersheng), dan quebuneng xiecheng yangping, yinwei nage yangping duqilai bi yibande yangping shengyin yaoqing, shishishang tingqilai haishi bijiao jiejin shangsheng de. ––虞海 (Yú Hǎi) 06:27, 15 March 2011 (UTC)Reply

Hanyu pinyin biaodiao[edit source]

Gexia shi zenyang shuru Hanyu pinyin de yindiao de? ––虞海 (Yú Hǎi) 06:34, 15 March 2011 (UTC)Reply

Linux xìtǒng xià yǒu gè míngwéi "Compose" de shūrùfǎ, kěyǐ shūrù kuòzhǎn Lāding Zìmǔ, qízhōu bāohán dàbùfèn dàiyǒu yīndiào de pīnyīn zìmǔ, dàn bù zhīdào yǒu méi yǒu Windows bǎnběn. Lìngwài google fānyì kéyǐ jiāng Hànzì zhuǎnhuàn wéi pīnyīn, dànshì kěnéng huì chūxiàn yīxiē zhuǎnhuàn cuòwù.
Lìng: Hànyǔ Pīnyīn Zhèngcīfǎ Jīběn Guīzé guīdìng, fēi Hànyǔ rénmíng, dìmíng běn zhe "míng cóng zhǔrén" de yuánzé, ànzhào Luómǎ zìmǔ (Lādīng zìmǔ) yuánwén shūxiě. suǒyǐ Xīluòkè Hé xiězuò Khilok Hé kěněng gèng biāozhuǐ yīxiē. Hànyǔ Pīnyīn Hǎo 14:26, 15 March 2011 (UTC)Reply
Ruguo yao mingcong zhuren, na ye buyinggai shi E2yu3, er yinggai shi Ewenkeyu.
Lìng: Hànyǔ Pīnyīn Zhèngcīfǎ Jīběn Guīzé, zhuyao zhendui de shi Zhongguo de shaoshuminzu yuyan. E2yu3 suiran shi Zhongguo de shaoshuminzu yuyan, dan "Khilok" zheyi E2yu3ci2 shi Eluosi de Eyu, er bushi Zhongguo de Eyu. Suoyi, bushuyu Zhongguo de shaoshuminzu yuyan. ––虞海 (Yú Hǎi) 08:54, 16 March 2011 (UTC)Reply
Fēi Hànyǔ rénmíng ànzhào Luómǎ zìmǔ (Lādīng zìmǔ) yuánwén shūxiě; Fēi Luómǎ zìmǔ wénzì de rénmíng, dìmíng, ànzhào gāi wénzì de Luómǎ zìmǔ zhuǎnxiěfǎ pīnxiě. Lìrú Rìběn xiǎoshuōjiā 芥川 龍之介 xiězuò Akutagawa Ryūnosuke ér bùshì Jièchuān Lóngzhījiè. Zhǐyǒu Hànyǔhuà de yīnyì míngcí, cái àn Hànzì yīn pīnxiě, rú Fēizhōu, Nánměi, Déguó děng.
Hànyǔ Pīnyīn Zhèngcífǎ Jīběn Guīzé shìyòng fànwéi bàokuò liánxiěfǎ, chéngyǔ pīnxiěfǎ, wàiláicí pīnxiěfǎ, rénmíng dìmíng pīnxiěfǎ, biāodiàofǎ, yíháng guīzé děng, méiyǒu tèbié zhùmíng shì zhēnduì shǎoshù mínzú yǔyán. --Hànyǔ Pīnyīn Hǎo 12:59, 16 March 2011 (UTC)Reply

Hànyǔ Pīnyīn jiùshì hǎo[edit source]

Xièxie nín de gōngzuò. Hànyǔ Pīnyīn díquè hěn hǎo, hěn yǒuyòng. Xīwàng dàjiā gòngtóng nǔlì bǎ gōngzuò zuòhǎo. Engirst 11:34, 30 June 2011 (UTC)Reply