Jump to content

User:PastelKos/Οὐικιπαιδεία

From Wikimedia Incubator

Βιογραφία (204)[edit | edit source]

Τεχνίται[edit | edit source]

 1. Le Corbusier
 2. Ἀλβέρτος Δύρερος
 3. Ἀνδρέας Οὐάρολας
 4. Δίδακος Οὐελασκυίος
 5. Ἑρρῖκος Ματίσσας
 6. Λεονάρδος Οὐίνκιος
 7. Μιχαὴλ Ἄγγελος
 8. Ὁκυσάϊος
 9. Οὐικέντιος Γόχιος
 10. Παῦλος Πικάσσος
 11. Πέτρος Παῦλος Ῥύβης
 12. Ῥαφαήλ
 13. Ῥεμβράνδος
 14. Σινᾶνος Ἀρχιτέκτων
 15. Σωτὴρ Δαλίς
 16. Φραγκίσκος Γοϋανός
 17. Φραγκίσκος Λόϋδος Ῥίχτος
 18. Φρίδα Κάλω

Συγγραφεῖς[edit | edit source]

 1. Ἀβουνουᾶς
 2. Ἀλέξανδρος Πούσκινος
 3. Ἀντώνιος Κεχώφιος
 4. Ἅφεσος
 5. Βάσων
 6. Γαβριῆλος Γαρκίας Μαρκίδης
 7. Γεώργιος Λουδοβῖκος Βόργης
 8. Γοδεφρεῖδος Χαύκηρ
 9. Γουλιέλμος Σαιξπῆρος
 10. Δάντης
 11. Θεόδωρος Δοστοϊέφσκιος
 12. Ἰάκωβος Ἰοΰκης
 13. Ἰωάννα Αὐγουστίνη
 14. Ἰωάννης Οὐολφογάγγος Γοίθιος
 15. Ἰωάννης Χριστιανὸς Ἀνδερσών
 16. Καλιδᾶσος
 17. Κάρολος Δίκην
 18. Λέων Τολστόιος
 19. Λιβάϊος
 20. Λόρδος Βύρων
 21. Μαρκέλλος Προῦστος
 22. Μᾶρκος Τουάϊνος
 23. Μιχαὴλ Κερουάντης
 24. Μολιέρος
 25. Ναγῖβος Μαφοῦζος
 26. Ὀβίδιος
 27. Ὅμηρος
 28. Οὐεργίλιος
 29. Οὐίκτωρ Οὗγος
 30. Ῥαβινδρανᾶθας Θάκωρ
 31. Σοφοκλῆς
 32. Φραγκίσκος Κάφκας

Μουσικοί[edit | edit source]

 1. The Beatles
 2. Ἀντωνῖνος Δουορᾶκος
 3. Ἔλουις Πρέσλειος
 4. Ἕκτωρ Βερλιόζος
 5. Γεώργιος Φρειδερῖκος Ἁνδέλιος
 6. Γουσταῦος Μάλερος
 7. Ἰάκωβος Πουκκίνιος
 8. Ἰγγούαρος Στραυίνσκιος
 9. Ἰωάννης Βρᾶμος
 10. Ἰωάννης Πέτρος Ἀλοΰσιος Πραινέστιος
 11. Ἰωάννης Σεβαστιανὸς Βάχιος
 12. Ἰώσηφος Ἅϋδνος
 13. Ἰώσηφος Οὐέρδιος
 14. Λουδοβῖκος Βηθούην
 15. Μιχαὴλ Ἰάξων
 16. Οὔμμα Καλθούμη
 17. Οὐολφογαγγος Ἀμαδέος Μόσαρτος
 18. Πέτρος Σαϊκόφσκιος
 19. Ῥιχάρδος Οὐάγνηρ
 20. Φραγκίσκος Πέτρος Σούβερτος
 21. Φρειδερῖκος Σοπῖνος

Ὁδοιπόροι[edit | edit source]

 1. Βαττοῦτας
 2. Γεώργιος Γαγαρῖνος
 3. Ζέγγης
 4. Ἰάκωβος Κουαρτέριος
 5. Ἰάκωβος Κοῦκος
 6. Μάρκος Παῦλος Ἐνετός
 7. Νίαλος Ἄρμεστρογξ
 8. Οὐάσκος Γάμας
 9. Ῥοδοάλδος Ἀμουνδσών
 10. Φερδινάνδος Κορτέσιος
 11. Φερδινάνδος Μαγελλάνος
 12. Χριστόφορος Κολόμβος

Σκηνοθέται καὶ Ὑποκριταί[edit | edit source]

 1. Ἀκίρας Κυροσαῦας
 2. Ἀλφρέδος Ἵσχοκος
 3. Γουάλτερος Δίσνειος
 4. Ἰγγυιόμερος Βεργμάνος
 5. Κάρολος Χαπλῖνος
 6. Μαριαλύνη Μονροίου
 7. Μαρία Μαγδαληνὴ Διετρίχη
 8. Σάρα Βερνάρδου
 9. Σατυαζίτος Ῥάϊος
 10. Σέργιος Ἐιενστεῖνος
 11. Στανλεῖος Κοῦβριξ
 12. Φρειδερῖκος Φελλίνιος

Ἐπιστήμονες, εὑρεταὶ καὶ μαθηματικοί[edit | edit source]

 1. Ἀλανὸς Τύριγγος
 2. Ἀλβέρτος Εἰνστεῖνος
 3. Ἀλγόρισμος
 4. Ἀρχιμίδης
 5. Αὐικέννας
 6. Βραχμάκοττος
 7. Γαλιλέος Γαλιλέου
 8. Γοδεφρεῖδος Γουλιέλμος Λειβνίτιος
 9. Δαυίδης Ἱλβέρτος
 10. Δημήτριος Μενδεληῦος
 11. Ἐρνέστος Ῥουδερφόρδιος
 12. Ἐρουῖνος Σρεδίγγρης
 13. Ἑρρῖκος Φέρμιος
 14. Ἑρρῖκος Φόρδιος
 15. Εὐκλίδης
 16. Θωμᾶς Ἐδισών
 17. Ἰάκωβος Κληρικὸς Μαξουέλλης
 18. Ἰάκωβος Οὐάττος
 19. Ἰάκωβος Πρεσκῶττος Ἰούλης
 20. Ἴσακος Νεύτων
 21. Ἰωάννης Γουτεμβέργιος
 22. Ἰωάννης Κέπλερος
 23. Κάρολος Δαρουίνος
 24. Κάρολος Λινναῖος
 25. Κάρολος Φρειδερῖκος Γαῦσσος
 26. Κλαύδιος Γαληνός
 27. Λεονάρδος Εὐλῆρος
 28. Λουδοβῖκος Παστεῦρος
 29. Μαξιμιλιανὸς Πλάγκος
 30. Μαρία Κουρία
 31. Μιχαὴλ Φαραδαῖος
 32. Νικόλαος Κοπέρνικος
 33. Νικόλαος Τέσλας
 34. Τιμόθειος Βέρνηρ Λῆς

Φιλόσοφοι[edit | edit source]

 1. Ἄδαμος Σμίθιος
 2. Ἀριστοτέλης
 3. Γεώργιος Γουλιέλμος Φρειδερῖκος Ἑγέλιος
 4. Ἐμμανουὴλ Κάντιος
 5. Ἰωάννης Ἰάκωβος Ῥουσσώς
 6. Ἰωάννης Λόκκιος
 7. Ἰωάννης Μεγινάρδος Κεΰνης
 8. Ἰωάννης Παῦλος Σάρτρης
 9. Κανάκυας
 10. Κάρολος Μάρξ
 11. Κομφούκιος
 12. Λαόκιος
 13. Λουδοβῖκος Οὐιττγενστεῖνος
 14. Μαξιμιλιανὸς Οὐέβρης
 15. Μαρτῖνος Εἱδέγγρης
 16. Νικόλαος Μακλαυέλλος
 17. Οὐολταῖρος
 18. Πλάτων
 19. Ῥενᾶτος Καρτέσιος
 20. Σιγισμοῦνδος Φρεῦδος
 21. Σιμακένος
 22. Σίμωνα Βαυοιρία
 23. Σωκράτης
 24. Φρειδερῖκος Νίσχαιος
 25. Χαλδοῦνος
 26. Χούσιος

Πολιτικοί[edit | edit source]

 1. Ἄβραμος Λίγκων
 2. Ἀδόλφος Ἵτληρ
 3. Ἀκβάρος
 4. Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας
 5. Αὔγουστος
 6. Βλαδίμηρος Λένινος
 7. Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ
 8. Γεώργιος Οὐασιγκτών
 9. Ἐλισάβετ Αʹ
 10. Ἐρνέστος Γουευάρας
 11. Ἰαυαυαλᾶλας Νέρος
 12. Ἰωάννα τῆς Λοθαριγγίας
 13. Ἰώσηφος Σταλῖνος
 14. Κάρολος Γαλάτιος
 15. Κάρολος ὁ Μέγας
 16. Κίγκις Χαγάνος
 17. Κουάμης Ἐγκροῦμας
 18. Κύρος ὁ Μέγας
 19. Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας
 20. Λουδοβῖκος ΙΔ'
 21. Μαάτμας Γάνδιος
 22. Μάος Ζεδόγκος
 23. Μαρτῖνος Λούθηρος Κίγξ
 24. Μουσταφὰς Κεμάλιος Ἀτατοῦρκος
 25. Ναπολέων Βοναπάρτης
 26. Νέλσων Μανδέλας
 27. Ὄθων Βισμάρκιος
 28. Οὐίνστων Σώρσιλλος
 29. Οὔμαρος
 30. Πέτρος ὁ Μέγας
 31. Πιοδάσσης
 32. Ῥόσα Λουξεμβούργη
 33. Σαλαδῖνος
 34. Σίμων Βολιβάριος
 35. Σινσιουάγγος
 36. Σολομὼν ὁ Μεγαλοπρεπής
 37. Σουνιασένος
 38. Ταμερλάνος
 39. Φραγκλῖνος Δ. Ῥουσευέλτος

Ἄνθρωποι τῆς Θρησκείας[edit | edit source]

 1. Ἀβραάμ
 2. Ἀλγάζελος
 3. Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος
 4. Βούδδας
 5. Θωμᾶς Ἀκινάτης
 6. Ἰησοῦς Χριστός
 7. Μαρτῖνος Λούθηρος
 8. Μωάμεθος
 9. Μωυσῆς
 10. Ναγαριοῦνας

Φιλοσοφία (12)[edit | edit source]

 1. Ἀθεϊσμός
 2. Ἀλήθεια
 3. Διαλεκτική
 4. Ἐλευθέρα Βουλή
 5. Ἐντελέχεια
 6. Ἐπιστήμη (γνῶσις)
 7. Ἐπιστημολογία
 8. Ἠθική
 9. Κάλλος
 10. Λογική
 11. Φιλοσοφία
 12. Ὑλισμός

Θρησκεία (23)[edit | edit source]

 1. Θεῖαι μελέται:
  1. Σουφισμός
  2. Ἰόγα
  3. Ζέν
 2. Θεμελιοτισμός
 3. Θεός
  1. Μονοθεϊσμός
  2. Πολυθεϊσμός
 4. Θρησκεία
 5. Θρησκεῖαι:
  1. Βουδδισμός
  2. Ζωροαστρισμός
  3. Κομφουκιανισμός
  4. Ἰαϊνισμός
  5. Ἰνδοϊσμός
   1. Τριμοῦρτις
  6. Ἰουδαϊσμός
  7. Ἰσλαμισμός
   1. Σουνννιτικὴ Στάσις
  8. Σιχισμός
  9. Ταοϊσμός
  10. Χριστιανισμός
   1. Ῥωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία
 6. Μυθολογία
 7. Ψυχή

Πολιτικαὶ Ἐπιστῆμαι (77)[edit | edit source]

 1. Κοινωνία
 2. Παίδευσις
 3. Πολιτισμός

Ψυχολογία[edit | edit source]

 1. Ἔρως
 2. Ἧθος
 3. Νόημα
 4. Νοῦς
 5. Πάθημα
 6. Ψυχολογία

Τὰ τοῦ Συγγενοῦς[edit | edit source]

 1. Ἀνήρ
 2. Γάμος
 3. Γυνή
 4. Οἰκία
 5. Παῖς

Πολιτική[edit | edit source]

 1. Πολιτική
 2. Ἀποικιοκρατία
 3. Ἀρχή
  1. Δημοκρατία
  2. Τυραννία
  3. Μοναρχία
  4. Πολιτεία (ἀρχή)
 4. Διπλωματία
 5. Ἰδεολογία
  1. Ἀναρχισμός
  2. Ἐθνικισμός
  3. Κοινοκτημονοκρατία
  4. Κοινωνικοκρατία
  5. Μαρξισμός
  6. Συντηρητισμός
  7. Φασκισμός
  8. Φιλελευθεροκρατία
 6. Ἰμπεριαλισμός
 7. Πολιτεία
 8. Πολιτικὴ Ἑταιρεία
 9. Πρωπαγάνδα

Οἰκονομία[edit | edit source]

 1. Οἰκονομία
 2. Κεφαλαιοκρατία
 3. Κεφάλαιον
 4. Νόμισμα
  1. Εὐρώ
  2. Ἰένον
  3. Δολλάριον τῶν ΗΠΑ
 5. Πραγμάτων Ποίησις
 6. Τέλος
 7. Χρῆμα

Νόμος[edit | edit source]

 1. Νόμος
 2. Κατάστημα

Διεθνεῖς Συστάσεις[edit | edit source]

 1. Ἀράβων Λεγεών
 2. Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις
 3. Ἡνωμένα Ἔθνη
  1. Διεθνὲς Δικαστήριον Δικαιοσύνης
  2. Διεθνὲς Χρηματιστικὸν Ταμιεῖον
  3. Ἡνωμένων Ἐθνῶν Σύστασις Παιδεύσεως, Ἐπιστήμης καὶ Πολιτισμοῦ
  4. Οἰκουμενικὴ Σύστασις Ὑγείας
  5. Οἰκουνεμικὸν Κύρηγμα Ἀνθρωπίνων Δικαίων
 4. Διεθνὴς Κίνησις Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καὶ Ἐρυθροῦ Μηνίσκου
 5. Κοινοπολιτεία τῶν Ἐθνῶν
 6. Κοινωνία τῶν Νοτίων καὶ Ἀνατολικῶν Ἀσιατικῶν Ἐθνῶν
 7. Λιβυκὴ Ἕνωσις
 8. Νοβέλιον Ἆθλον
 9. Οἰκουμενικὴ Τράπεζα
 10. Οἰκουμενικὴ Ἐμπορίας Σύστασις
 11. Σπονδαὶ Βορείου Ἀτλαντικῆς Συστάσεως

Πόλεμος[edit | edit source]

 1. Πόλεμος
  1. Ὁμόφυλος Πόλεμος
 2. Εἰρήνη
 3. Στρατός
 4. Τρομοκρατία

Κοινωνίας Ἀγῶνες[edit | edit source]

 1. Ἄμβλωσις
 2. Ἀνθρώπινα Δίκαια
 3. Δουλεία
 4. Θανάτου Ποινή
 5. Θυλεοκρατία
 6. Παγκοσμιοποίησις
 7. Πενία
 8. Φυλετοκρατία

Γλῶσσα καὶ Λογοτεχνία (46)[edit | edit source]

 1. Γλῶσσα
  1. Ἀραβική
  2. Ἀγγλική
  3. Βεγγαλική
  4. Γαλλική
  5. Γερμανική
  6. Ἑβραϊκή
  7. Ἑλληνική
  8. Ἰαπωνική
  9. Ἰνδοουρδική
  10. Ἱσπανική
  11. Λατινική
  12. Λυσιτανική
  13. Περσική
  14. Ῥωσσική
  15. Σανσκριτική
  16. Σινική
  17. Σουαηλική
  18. Τουρκική
 2. Ἀλφαβητισμός
 3. Γλωσσολογία
 4. Γράμματα
  1. Μυθιστόρημα
   1. Γενίου Μῦθος
   2. Ὄναρ Ἐρυθροῦ Θαλάμου
  2. Μῦθος
   1. Χίλιαι καὶ Μία Νύκτες
  3. Πεζὸς λόγος
   1. Πολέμου Τέχνη
  4. Ποίησις
   1. Ἔπος τοῦ Γιλγαμέους
   2. Ἔπος τῶν Βασιλέων
   3. Ἰλιάς
   4. Μααβαρᾶτα
 5. Γραμματική
 6. Λέξις
  1. Συλλαβή
  2. Φώνημα
 7. Μεθερμήνευσις
 8. Σύστημα Γραφῆς
  1. Ἀραβικὴ Ἀλφάβητος
  2. Ἑλληνικὴ Ἀλφάβητος
  3. Κορεατικὴ Ἀλφάβητος
  4. Κυριλλικὴ Ἀλφάβητος
  5. Λατινικὴ Ἀλφάβητος
  6. Σινικοὶ Χαρακτῆρες

Μετρήσεις (12)[edit | edit source]

 1. Μέτρησις
 2. Διεθνὲς Σύστημα Μονάδων
 3. Λίτρα
 4. Μέτρον
 5. Χιλιόγραμμον

Χρόνος[edit | edit source]

 1. Δευτερόλεπτον
 2. Ἔτος
 3. Ζώνη Ὥρας
 4. Ἡμέρα
 5. Ἡμερολόγιον
  1. Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον
 6. Ὡρολόγιον

Ἐπιστήμη (258)[edit | edit source]

 1. Ἐπιστήμη
 2. Φύσις

Ἀστρονομία[edit | edit source]

 1. Ἀστρονομία
 2. Ἀστεροϊδής
 3. Ἀστήρ
  1. Ἥλιος
 4. Γαλαξίας
  1. Γαλακτίνη Ὀδός
 5. Ἡλιακὸν Σύστημα
 6. Κομήτης
 7. Μεγάλη Ῥῆξις
 8. Μέλαινα Ὀπή
 9. Μήνη
 10. Οὐράνιος Πτῆσις
 11. Πᾶν
 12. Πλανήτης
  1. Ἄρης
  2. Ἀφροδίτη
  3. Γῆ
  4. Ἑρμῆς
  5. Ζεύς
  6. Κρόνος
  7. Οὐρανός
  8. Ποσειδῶν

Βιολογία[edit | edit source]

 1. Βιολογία
  1. ΔΝΟ
  2. Ἔνζυμον
  3. Πρωτεΐνη
 2. Βοτανική
 3. Βιολογικὴ διάταξις
  1. Εἶδος
 4. Θάνατος
  1. Αὐτοχειρία
 5. Ζωή
 6. Οἰκολογία
  1. Κινδυνεύοντα Εἴδη
 7. Τιθασεία

Βιολογίας προαιρέσεις[edit | edit source]

 1. Ἐξέλιξις
 2. Μεταβολισμός
  1. Ἀναπνοή
  2. Πέψις
  3. Φωτοσύνθεσις
 3. Παιδοποιία
  1. Κύησις
  2. Συνουσία

Ὀργανισμοί[edit | edit source]

 1. Ὀργανισμός
  1. Ἀρχαία
  2. Βακτήρια
  3. Ζῷον
   1. Ἀρθρόποδα
    1. Ἄραχνη
    2. Ἔντομον
     1. Κώνωψ
     2. Μέλισσα
     3. Μύρμηξ
   2. Μαλάκια
   3. Νηματώδη
   4. Χορδωτά
    1. Ἀμφίβιον
    2. Ἑρπετόν
    3. Θηλαστικόν
     1. Αἴλουρος
     2. Βοῦς
     3. Θάλασσιον θηλαστικόν
      1. Κητώδη
     4. Ἵππος
     5. Κάμηλος
     6. Κύων
     7. Πρόβατον
     8. Πρωτεῦον
      1. Ἄνθρωπος
     9. Τρωκτικό
     10. Χοῖρος
    4. Ἰχθύς
     1. Καρχαρίας
    5. Ὄρνεον
     1. Ὄρνις
     2. Περιστερίδαι
  4. Μύκης
  5. Πρώτιστον
  6. Φυτόν
   1. Ἄνθος
   2. Δένδρον

Ἀνατομία[edit | edit source]

 1. Ἀνατομία
 2. Ἀναπνευστικὸν Σύστημα
 3. Γαστρεντερικὸν Σύστημα
  1. Ἧπαρ
  2. Λεπτὸν Ἔντερον
  3. Παχὺ Ἔντερον
 4. Δέρμα
 5. Ἐνδοκρινικὸν Σύστημα
 6. Κύτταρον
 7. Μαστός
 8. Μῦς
 9. Νευρικὸν Σύστημα
  1. Ἐγκέφαλος
  2. Νεῦρον
  3. Αἰσθητήρια
   1. Οὖς
   2. Ὀφθαλμός
   3. Ῥίς
 10. Παιδοποιητικὸν Σύστημα
 11. Περιφερὲς Σύστημα
  1. Αἷμα
  2. Καρδία
 12. Σκελετός

Ὑγεία καὶ Ἰατρική[edit | edit source]

 1. Ἰατρική
 2. Ὑγεία
 3. Ἀλζείμρου νόσος
 4. Ἀναπηρία
  1. Κωφότης
  2. Τυφλότης
 5. Ἀνοσοποιητικὸν Σύστημα
 6. Ἀποπληξία ἐγκεφάλου
 7. Ἀφροδισιακῶς διαπεμπόμεναι νόσοι
  1. Νόσος ἐπικτήτου ἐλείψεως ἀνοσίας
 8. Γαστρουντερίτις
 9. Ἐλονοσία
 10. Ἐμβόλιον
 11. Ἔμφραγμα
 12. Ἐπιληψία
 13. Ἐπίδοσις
  1. Ἐθανόλη
  2. Καπνός
 14. Ἰός
  1. Γρίππη
  2. Εὐλογία
 15. Κακοτροφία
 16. Καρκίνος
 17. Καταμηνία Κάθαρσις
 18. Κατάρους
 19. Κεφαλαλγία
 20. Μελιτόεις Διαβήτης
 21. Νόσος
 22. Ὀδοντολογία
 23. Πανδημία
 24. Παχύτης
 25. Πνευμονία
 26. Πολιομυελίτις
 27. Φάρμακον
  1. Ἀντιβιωτικόν
 28. Φυματίωσις
 29. Χρόνιος Νόσος Ἐμποδίσματος Πνευμόνων
 30. Ψυχικὴ Νόσος

Χημεία[edit | edit source]

 1. Χημεία
 2. Ἀναλυτικὴ Χημεία
 3. Ἀνόργανος Χημεία
 4. Βιοχημεία
  1. Ὁρμόνη
 5. Μόριον
 6. Ὀργανικὴ Χημεία
  1. Ἀλκοόλη
  2. Λιπίδιον
  3. Ὑδατάνθραξ
 7. Φυσικὴ Χημεία
 8. Χημικὸν Μίγμα
  1. Ἅλας
  2. Βάσις
  3. Ὀξύ
 9. Χημικὸν Στοιχεῖον
  1. Ἄζωτον
  2. Ἄνθραξ
  3. Ἀργίλλιον
  4. Ἄργυρος
  5. Κασσίτερος
  6. Ὀξυγόνον
  7. Περιοδικὸς Πίναξ
  8. Σίδηρος
  9. Ὑδρογόνον
  10. Χαλκός
  11. Χρυσός

Ἐπιστήμη τῆς Γῆς[edit | edit source]

 1. Γεωλογία
  1. Λίθος
  2. Ὀρυκτόν
   1. Ἀδάμας
  3. Τεκτονικαὶ Πλάκες
 2. Ἡφαίστειον
 3. Κατάστημα
  1. Ἄνεμος
  2. Νέφος
  3. Πρηστήρ
  4. Τροπικὸς Κυκλών
  5. Ὕδωρ
  6. Χιών
 4. Σεισμός
 5. Χιονόπτωμα
 6. Φυσικὴ Συμφορά
  1. Μεγάκυμα
  2. Πλημμύρα
 7. Ὧραι
  1. El Niño
  2. Πλανήτου Θέρμανσις

Φυσική[edit | edit source]

 1. Φυσική
 2. Ἄτομον
 3. Δύναμις
  1. Ἀσθενὴς διάπραξις
  2. Βαρύτης
  3. Ήλεκτρομαγνητικὴ δύναμις
   1. Μαγνητικὸν πεδίον
  4. Ἰσχυρὰ διάπραξις
 4. Εἰδικὴ Σχετικότης
 5. Ἐνέργεια
  1. Διατήρησις Ἐνεργείας
 6. Ἐπιτάχυνσις
 7. Ἡλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία
  1. Ὑπεριώδης ἀκτινοβολία
  2. Ὑπέρυθρος ἀκτινοβολία
  3. Φῶς
   1. Χρῶμα
 8. Ἡμιαγωγός
 9. Ἦχος
 10. Θερμοδυναμική
 11. Κενόν
 12. Κοινὴ Σχετικότης
 13. Κουαντικὴ Μηχανική
 14. Κρᾶσις
 15. Μαγνήτης
 16. Μᾶζα
 17. Μέταλον
  1. Χάλυψ
 18. Νευτώνιος Μηχανική
 19. Πυρηνικὴ Σχάσις
 20. Ῥαδιενέργεια
 21. Ταχύτης
  1. Ταχύτης φωτός
 22. Ὕλης καταστάσεις
  1. Ἀέριον
  2. Πλάσμα
  3. Στερεόν
  4. Ὑγρόν
 23. Χρόνος

Μαθηματική[edit | edit source]

 1. Μαθηματική
 2. Ἄλγεβρα
  1. Γραμμικὴ Ἄλγεβρα
  2. Ἐξίσωσις
  3. Πολύπλοκος ἀριθμός
 3. Ἄπειρον
 4. Ἀριθμητική
  1. Ἀριθμός
  2. Θεωρία ἀριθμῶν
  3. Λογάριθμος
 5. Γεωμετρία
  1. Γωνία
  2. Ἐμβαδόν
  3. Πεῖ
  4. Πυθαγόρειον Θεώρημα
  5. Συμμετρία
  6. Σύστημα συντεταγμένων
  7. Τριγωνομετρία
 6. Θεωρία θημώνων
 7. Μαθηματικὴ Ἀνάλυσις
  1. Ἀριθμητικὴ Ἀνάλυσις
  2. Διαφορικὴ Ἐξίσωσις
 8. Μαθηματικὴ Ἀπόδειξις
 9. Πιθανότης
 10. Στατιστική
 11. Συνάρτησις

Βρῶμα καὶ Γεωργία (23)[edit | edit source]

Γεωργία[edit | edit source]

 1. Γεωργία
  1. Ἄροτρον
  2. Ὑδρεία

Βρῶμα[edit | edit source]

 1. Βρῶμα
 2. Ἄρτος
 3. Γεώμηλον
 4. Κρέας
 5. Λάχανα
 6. Μέλι
 7. Σάκχαρ
 8. Σιτικά
  1. Ἀραβόσιτος
  2. Βρίζα
  3. Βρόμος
  4. Κριθαί
  5. Ὄρυζα
  6. Σίτος
  7. Σόργον τὸ δίχρωμον
 9. Σοκολάτα
 10. Τυρός
 11. Φροῦτον
  1. Ἀριηνή
  2. Κάρυον
  3. Λεμών
  4. Μῆλον
  5. Σόϊα
  6. Σταφυλή

Ποτά[edit | edit source]

 1. Γάλα
 2. Ζῦθος
 3. Καφεύς
 4. Οἶνος
 5. Τέϊον
 6. Ὕδωρ
 7. Χυμός

Τεχνολογία[edit | edit source]

 1. Τεχνολογία
 2. Βιοτεχνολογία
 3. Ἱμάτια
  1. Βάμβαξ
 4. Μεταλλουργία
 5. Μηχανική
  1. Αὐτόματον
  2. Κοχλίας
  3. Μηχανή
  4. Τροχός
 6. Νανοτεχνολογία

Κοινωνία[edit | edit source]

 1. Κοινωνία
 2. Βιβλίον
 3. Δημοσιογραφία
  1. Ἐφημερίς
  2. Μέσα Κοινωνίας
 4. Πύστις
  1. Ἐγκύκλιος Παιδεία
 5. Τηλέφωνον
 6. Τυπογραφία