Template:Wn/vi/Việt Nam

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Đây là hộp thông tin các tin tức về Việt Nam. Bạn không cần phải cập nhật bản mẫu này, hệ thống sẽ làm việc đó giúp bạn. Bản mẫu này cũng tự động thêm Thể loại Việt Nam vào bài báo. Làm mới trang này.