Jump to content

Template:Wn/cdo/Numbers in news LAT/Archive

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 nièng[edit source]

2 nguŏk[edit source]

30 suói ī-hâ
2018 n. 2 ng. ciék-sê̤ṳ «Săng-să̤ Uāng-bó̤» gé-ciā diô-biĕng chāi-huōng gì nè̤ng nêng-ùi mū-ngṳ̄ sê Pū-tŭng-uâ ng-sê gì-tă huŏng-ngiòng gì nièng-lìng-dâung

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu


6 nguŏk[edit source]

32,000
2018 nièng Gŏ̤-kō̤ Hók-ciŭ kō̤-sĕng-só

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu


7 nguŏk[edit source]

16.88 ㎞
2018 nièng 7nguŏk Hók-ciŭ Dê-tiék 2 hô̤ siáng gì giĕ-hĕk ciòng-dòng

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu


42 m/s
7 nguŏk 11 hô̤ cā-tàu hŭng-tăi „Maria“ dĕng-lṳ̆k Hók-ciŭ gì sì-hâiu dṳ̆ng-sĭng hó-gê̤ṳng có̤i duâi hŭng-sók

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu


17
Dâ̤ 3 Gái Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Duâi-suói Hók-ciŭ Suói-kṳ̆ Cūng-giŏk-suói céng-ngék nè̤ng-só

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Kái-iéu


8 nguŏk[edit source]

13
Hók-ciŭ bók có̤ gì dĕk-sáik lĭk-sṳ̄ ùng-huá gă̤-kṳ̆ gó̤-só

>> Sié lŏ̤h tĕ̤k... Só-cê lài-nguòng - Kái-iéu