Jump to content

Wn/cdo/Guók-cié Mū-ngṳ̄-nĭk, tì-chīng guăng-cé̤ṳ ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Guók-cié Mū-ngṳ̄-nĭk, tì-chīng guăng-cé̤ṳ ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 21 h. séng

Gĭng-dáng (21 hô̤) sê Guók-cié Mū-ngṳ̄-nĭk. Gĭng-nièng-màng Mū-ngṳ̄-nĭk gì ciō-dà̤, sê „Bō̤-tì ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông-séng (多樣性), ché̤ṳk-céng sāi-ê̤ṳng dŏ̤-cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ī ciĕ-tì kō̤-tì-sṳ̆k (可持續) huák-diēng mŭk-biĕu“. Lièng-hăk-guók Gáu-kuŏ-ùng Cū-cék tṳ̀ng-sĭng (重申) cê-gă dó̤i ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông-séng gì sìng-nŏk (承諾), iĕu-chīng huôi-uòng-guók sāi gó sâ̤ gì ngṳ̄-ngiòng kéng-cé̤ṳk Guók-cié Mū-ngṳ̄-nĭk, gōng gì ngṳ̄-ngiòng muōng sâ̤ muōng hō̤, ciŏng-uâng lì tì-chīng gŭng-cé̤ṳng guăng-cé̤ṳ ngṳ̄-ngiòng dŏ̤-iông-séng, guăng-cé̤ṳ gáu dŏ̤-ngṳ̄ hiêng-chiông dó̤i kō̤-tì-sṳ̆k huák-diēng cêng-kó̤ dáe̤ng-iéu.

«Săng-să̤ Uāng-bó̤» (山西晚報) găk 3 nĭk sèng kăi-sṳ̄ diêu-că Săng-să̤ Huŏng-ngiòng gì hiêng-câung, dāng gĭng-dáng mū-ngṳ̄-nĭk iâ huák-buó lāu bó̤-dō̤. Bó̤-dō̤ gōng, găk Săng-să̤, huŏng-ngiòng sāi-ê̤ṳng-lṳ̆k muōng biéng muōng chiĕng, mâ̤ gōng Săng-să̤-uâ gì nék-giāng-gŏ̤-giāng muōng biéng muōng sâ̤. «Săng-să̤ Uāng-bó̤» gé-ciā bô găk mā-diô biĕng-dău chāi-huōng, giék-guō hiēng-sê, 50 suói ī-siông gì nè̤ng nêng-ôi „mū-ngṳ̄“ cêu-sê cê-gă huŏng-ngiòng. 50 suói ī-hâ gáu 30 suói ī-siông gì dák-áng mâ̤ siŏh-iông, ô gì gōng sê Puō-tŭng-uâ, ô gì gōng sê cê-gă huŏng-ngiòng. 30 suói ī-hâ gì, cêu nêng-ôi „mū-ngṳ̄“ sê Puō-tŭng-uâ.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]