Jump to content

Wn/cdo/Hók-ciŭ Dê-tiék 2 hô̤ siáng bók kī gáu Mā-muōi, ciòng-dòng iók 16㎞ chiă-câng 12 ciáh

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ Dê-tiék 2 hô̤ siáng bók kī gáu Mā-muōi, ciòng-dòng iók 16㎞ chiă-câng 12 ciáh
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 7 ng. 10 h. séng

Hók-ciŭ Dê-tiék 2 hô̤ siáng bók kī gáu Mā-muōi (马尾) lāu. Siŏh-màng (9 hô̤), Hók-ciŭ-chê Huák-gāi-ūi (發改委) cêu cī siŏh bĭh iòng-sĭng-dâung (延伸段) gì kuàng-gīng īng-hiōng pìng-gá kăi-sṳ̄ cĭng-giù gŭng-cé̤ṳng gì é-giéng.

2 hô̤ siáng Mā-muōi iòng-sĭng-dâung gŭng-tiàng téng Gū-săng-câng kăi-sṳ̄, Mā-muōi-gē̤ng-câng giék-sók. Gū-săng-câng sê 2 hô̤ siáng ék-gĭ gŭng-tiàng cṳ̆ng-diēng. Ciŏng-uâng 2 hô̤ siáng ciòng-dòng duâi-kái 16.88㎞, cuòng-buô dŭ kī dê-giâ. Chiă-câng kī 12 ciáh. Gáuk-câng bàng-gĭng câng-găng-gé̤ṳ 1.4㎞. Gé̤ṳ-liê dék huông gì sê Â-gì-làu-câng (下岐樓站) gáu Kuŏi-gì-câng (魁岐站), ô 3.7㎞. Gé̤ṳ-liê dék gê̤ṳng gì sê Bō̤-suói-kṳ̆-câng (保稅區站) gâe̤ng Mā-muōi-gē̤ng-câng (马尾港站), ô 0.84㎞. Cī siŏh bĭh siáng-lô sĭng cĕng-gă Mā-muōi dìng-chiă-diòng siŏh bĭh, sĭng-gióng Ngṳ̆k-chó̤ (玉藻) ciō-biéng-ák-ké (主變壓器) siŏh bĭh.

10 ciáh gŭng-cáuk-nĭk cĭ-nô̤i, Hók-ciŭ chê-mìng â̤-sāi gié-piĕ, siā iù-giông, páh diêng-uâ dēng-dēng, ké̤ṳk Hók-ciŭ-chê Huák-gāi-ūi hĕ̤k-chiā kuàng-pìng (環評) dăng-ôi Dṳ̆ng-tiék Dâ̤-sé Káng-chák Siék-gé-iêng Cĭk-tuàng Iū-âing Gŭng-sĭ (中鐵第四勘察設計院集團有限公司) gōng cê-gă gì é-giéng gâe̤ng gióng-ngiê. Chê Huák-gāi-ūi găk cê-gă gì guăng-huŏng uōng-câng gŭng-buó lāu lièng-hiê huŏng-sék.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]