Incubator:Các wiki

From Wikimedia Incubator
This page is a translated version of the page Incubator:Wikis and the translation is 96% complete.

Dưới đây là danh sách sau đây bao gồm tất cả các wiki thử nghiệm đang được phát triển tại Wikimedia Incubator mà vượt qua được một hoặc cả hai tiêu chí sau:

  • đủ lớn (có ít nhất 25 trang nội dung), hoặc/và
  • đang hoạt động (có sự tạo nội dung mới từ đầu năm 2023).

Để biết các wiki có hoạt động tích cực nhất, xem Incubator:Wiki chọn lọc.

Về thống kê của tất cả các wiki, xem Incubator:Các dự án Wikipedia

Để biết các wiki được di chuyển khỏi Incubator gần đây, xem Incubator:Nhật trình khởi tạo trang web.

For test wikis not listed here, see Category:Incubator:All test wikis, where all tests are listed by project code and language code.