Jump to content

Category:Wn/cdo/2018 Dièu-hàng Hŭng-huôi

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 Dièu-hàng Hŭng-huôi
Gĭng Céng-ŏng (金正恩) gâe̤ng Ùng Câi-ìng (文在寅) ók-chiū
2018 nièng 4 nguŏk 27 hô̤, Dièu-siēng liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng (金正恩) gâe̤ng Hàng-guók Cūng-tūng Ùng Câi-ìng (文在寅) găk Bāng-muòng-dáing (板門店) huôi-dàng. Sĕ̤ng-huŏng huák-biēu «Bāng-muòng-dáing Sŏng-ngiòng» (板門店宣言), sŏng-buó găk gĭng-nièng-màng cĭ-nô̤i giék-sók lâng bĭh guók-gă gì ciéng-cĕng câung-tái, gó ciŏng Dièu-siēng Buáng-dō̤ uòng-ciòng ù-hŏk-huá (無核化) dŏng có̤ mŭk-biĕu.

Có̤i-sĭng siĕu-sék

Diēng-sê sĭng-ùng

Ī-hâ 2018 Dièu-hàng Hŭng-huôi gì sĭng-ùng, sĕng sĭng hâiu gô, có̤i sâ̤ săng dèu, â̤ găk hiê-liĕk bó̤-dō̤ dō̤-hòng muò-bēng diē-sié hiēng-sê.