Wn/cdo/Trump Gĭng Céng-ŏng huôi-dàng sū-câi: Mūng-gū hĕ̤k-ciā Sĭng-gă-pŏ̤

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Trump Gĭng Céng-ŏng huôi-dàng sū-câi: Mūng-gū hĕ̤k-ciā Sĭng-gă-pŏ̤
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 4 ng. 29 h. séng

Mī-guók Columbia Guōng-bó̤ Gŭng-sĭ (CBS) bái-lĕ̤k (28 hô̤) uông-īng siĕu-sék ìng-sê̤ṳ gì uâ gōng, Mī-guók Cūng-tūng Trump gâe̤ng Dièu-siēng có̤i-gŏ̤ liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng (金正恩) huôi-nguô gì sū-câi â̤ găk Mūng-gū gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤ cĭ-găng sōng-chók.

Cĭ-sèng, Trump dó̤i gé-ciā gōng, huôi-dàng sōng-cī huōng-ùi ī-gĭng sáuk-siēu, nâ dòng lâng bĭh guók-gă.

Trump bái-lĕ̤k găk Twitter gōng: „Cá gâe̤ng Hàng-guók Cūng-tūng Ùng Câi-ìng (文在寅) céng-hèng lāu hēng hō̤ gì dòng-sì-găng tŭng-uâ. Dâi-gé céng-diēng lì iā sông-lé, gâe̤ng Dièu-siēng gì huôi-dàng sì-găng gâe̤ng dê-huŏng dŭ găk lā̤ giŏk-diâng.“

Trump gó gōng, ĭ gó gâe̤ng Nĭk-buōng Siū-siōng Ăng-báuk Céng-săng (安倍晉三) páh lāu diêng-uâ, dó̤i ĭ gó̤-dĭ lāu „găk lā̤ có̤ gì dàng-puáng“ gì cìng-kuóng.

Bái-ngô, Trump găk gé-ciā-huôi biēu-sê: „Nguāi ciŏng-lài gūi lā̤-bái cĭ-nô̤i â̤ gâe̤ng Gĭng Céng-ŏng (金正恩) huôi-méng. Nē̤ng-gă gĭ-dâi cī siŏh huòi huôi-nguô.“

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]