Category:Wn/cdo/2018朝韓峰會

From Wikimedia Incubator
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.

2018朝韓峰會
金正恩共文在寅握手
2018年4月27號,朝鮮領導人金正恩共韓國總統文在寅敆板門店會談。雙方發表《板門店宣言》,宣佈敆今年暝之內結束兩萆國家其戰爭狀態,故將朝鮮半島完全無核化當作目標。

最新消息

展示新聞

以下2018朝韓峰會倛新聞,先新後舊,最価三條,會敆系列報道導航模板裏勢顯示。