Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ (Deutsch ⴹⵓⵢⵜⵛ ⵙ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ) ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖ ⵡⴰⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⵜⵕⴰⵢⴽ; ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ; ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵕⵓⵍ (ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ); ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵍⵓⴽⵙⵎⴱⵓⵔⴳ, ⴷ ⵍⵉⴽⵜⵏⵛⵜⴰⵢⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵉⴷⵢⴰⵍⵉⴽⵜⵏ[edit | edit source]

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[edit | edit source]

ⴼⵓⵏⵓⵍⵓⴳⵉ[edit | edit source]

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ[edit | edit source]

ⵖ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ (ⴽⴽⵙ ⵉⵙⵏⵖⵔⵉⵜⵏ) ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵓⴳⵣⵉⵍⵏ ⵏⵖ ⵓⵖⵣⵉⴼⵏ:

A Ä E I O Ö U Ü
ⵓⴳⵣⵉⵍ /a/ /ɛ/ /e/, /ə/ /ɪ/ /ɔ/ /œ/ /ʊ/ /ʏ/
ⵓⵖⵣⵉⴼ /a:/ /ɛ:/ /e:/ /i:/ /o:/ /ø:/ /u:/ /y:/

ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⴷⵢⴰⴳⵔⴰⴼⵏ (ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ) ⴷ ⵉⵙⵏⵖⵔⵉⵜⵏ (ⵖ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ):

ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ai, ei, ay, ey au äu, eu
ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ /aɪ̯/ ~ⴰⵢ /aʊ̯/ ~ⴰⵡ /ɔʏ̯/ ~ⵓⵢ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]