Wp/zgh/ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵎⵉⵔⴳⵉ

ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Archipel) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵥⵉⵏ. ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ (ⴰⵔⵅⵉⵒⵉⵍⴰⴽⵓⵙ αρχιπέλαγος), ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⴽⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵉⵊⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ. ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ.