Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ
ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ

ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ, ⵙ ⵜⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵉⵜ IndonesiaRepublik Indonesia, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵙ 13 466 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ, ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏⵏⴰ ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵙ ⵜⵓⵣⴷⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵇⴷⴷⴰⵔⵏ ⵙ 250 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⴰⴽⴽ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ. ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵊⴰⴽⴰⵔⵟⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ.