Wp/zgh/ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴰⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⵓⵔ ⵜⵖⵢ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵎⴰⴽⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ, ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⴷ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ... ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵥⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ.