Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ
ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ

ⴰⵎⴽⴽⵓⵥⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵙ ⵣⴰⵢⵜⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵜ. ⵙ ⵉⵎⴽⴰ, ⵉⵍⴰ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⵣⵉⵖ (ⴰⵙⵔⵎ) ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵏ.