Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ
ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ
ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵜ, ⴰⴽⵓⵥⴷⵉⵙⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵉⵙⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⵙⴷⵖⵉⴷⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵖⵔⵓⵏⵏ, ⵓⵏⵣⵉⵖⵏ, ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵉⴽⵓⵥⴷⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ.