Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵎⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵙⴰⵏ (ⵣⴰⵢⵜⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ) ⵉⴳ ⴰⴳⴷⵓⵖⵎⵔ (ⵣⴰⵢⵜⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵡⵜⵔⵉ.