Wp/zgh/ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ

ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵙⴰⵏ (ⵣⴰⵢⵜⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ) ⵉⴳ ⴰⴳⴷⵓⵖⵎⵔ (ⵣⴰⵢⵜⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵍⵓⴳⴰⵏ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵎⴽⵏⴰⵏⴰⵡ ⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙ ⴰⵡⵜⵔⵉ.