Jump to content

Wp/wal/Giddotiya Toophphiyaa Dalgga Manttiya

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Giddotiya Toophphiyaa Dalgga Manttiya

Giddotiya Toophphiyaa Dalgga Manttiya

{{{qommuwaa}}}}}
Biittaa Toophphiyaa
Huuphe Ambbaa Hosaana
Aahotettaa {{{area}}} km²
Asaa coratettaa {{{population}}}
ayssiyagaa Xaaso Inddaashshaa
sima ayssiyagaa {{{deputy}}}
misiliya {{{image}}}

Giddotiya Toophphiyaa Dalgga Manttiya (Amarattuwan: ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት), Tohossa giddo Toophphiyan de'iya Dalgga Manttte. Ha dalgga manttee 2015 M.L. wurssettan Tohossa Dalgga Manttiyaappe shaakettidi baasettiis. Ha dalgga manttiyawu potolikaanne ayso huuphe ambbay Hosaana. Dumma dumma Dalgga manttiya beeroti Buttaajiran, Wolqqixxen, Saajan, Quliiton, Woraaben Duraameninne hegaadankka hoosaana baasettidosona.