Wp/tzm/ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ
ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ
Zagura
...
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⴰ-ⴷⵔⵄⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ [[]]
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 346 106 tagayut. (2 004)ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ

ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: زاكورة‎) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ‑ⵎⴰⵙⴰ‑ⴷⵔⵄⴰ ⴷⵉ ⵢⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⴷⵔⵖⴰ.