Wp/mnc/Manju

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc(Redirected from Wp/mnc/manju)
Wp > mnc > Manju
Jump to navigation Jump to search

manju hergen -i ararangge hūlarao.


Manju serengge emu uksura, terei da golmin šanyan alin ci tucikebi.

manju-i ba na-i nirugan

uksura[edit]

taidzu dergi hūwangdi
lang lang]]

taidzu dergi hūwangdi taidzu dergi hūwangdihala aisin gioro, nenehe jalan golmin šanyan alin ci hūturi be deribuhebi. golmin šanyan alin den juwe tanggū ba, šurdeme minggan ba.

alin -i ninggude tamun gebungge omo bi, šurdeme jakūnju ba. tere alin ci tucikengge yalu, hūntung aihu sere ilan ula banjihanabi. šanyan alin -i šun dekdere ergi omohoi bigan -i odoli gebungge hecen de tefi, facuhūn be toktobufi, gurun-i gebu be manju sehe, tereci geli hetu ala de gurifi tehe, te yenden -i ba inu.


tere fonde, suksuhu aiman, sargū, giyamuhū, jan, wanggiya, elmin, jakūmu, sakda, suwan, donggo, yarhū, andarki aiman, weji aiman, hūrha, warka, fio, sahalca -i jergi ba-i urse gemu taidzu dergi hūwangdi be baime jihe.

jai joogiya, mardun, onggolo antu gūwalgiya, hunehe aiman, jecen -i aiman, tomoho, janggiya, barda, jaifiyan, dunggiya, olhon, dung, jušeri, neyen, fodoho, sibe, anculakū, hada, jang, akiran, hesihe, omoho, soro, fenehe, hoifa, huye, namdulu, suifun, ningguta, nimaca, urgucen, muren, jakūta, ula, usui, yaran, sirin, ehe kuren, gūnaka kuren, sahaliyan -i aiman, indahūn takūrara golo, noro, sirahin, yehe, gūwalca, usuri, hingkan, huncun, kūwala -i jergi gurun aiman be gemu dailame dahabuha, ese be gemu manju obuha.]