Jump to content

Wp/kum/Исбат Баталбекова Магьач

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Исбат Баталбекова Магьач

Баталбек Исбат Гьайдарбекни къызы (20 къочкъар 1922 — 1999) — Дагъыстанны халкъ артисти, опера меццо-сопрано йыраву, къумукъ.

Яшаву[edit | edit source]

Таргъуда къумач согъагъан фабрикни ишчилерини агьлюсюнде 1922-нчи йылны 20-нчы сентябринде тувгъан. Ол гиччиден берли йыргъа гьасирет болуп оьсе. Касбу танглап, Бойнакъскидеги педагогик охув ожакъгъа охума тюше. Ону битдирген сонг йыргъа, макъамгъа гьасиретлик жагьил къызны радиокомитетге гелтире. Мунда ол комитетни хорунда йырлап башлай. Йыргъа пагьмусу бар оьрюм къызны Азербайжандагъы пачалыкъ консерваториягъа охума бакъдыра. Мунда охуй туруп, Исбат Баталбек Азербайжанны опера ва балет пачалыкъ театрында ишлей. У. Гьажибекни «Кёр-оглы», Бадалбейлини «Низами», Гунону «Фауст» деген арияларын йырлай ва тынглавчуланы янындан разилик къазана.

1950-нчи йылны октябр айында Маскевде Дагъыстанны адабиятыны ва инчесаниятыны ахшамы юрюле. «Бюлбюлюм мени» деген къумукъ халкъ йыры йырланажакъ деп билдириле. Исбат Гьайдарбекни халкъына этген къуллугъу гьакимиятны янындан да тергевсюз къалмагъан. Ол РСФСР-ни ва Дагъыстанны халкъ артисти, Загьмат Къызыл Байракъ орден ва кёп тюрлю грамоталар булан савгъатлангъан. Ону атын даимлешдирмек учун Анжикъалада У. Бойнакъскийни атындагъы орамны 6-нчы номерли уьюне эсделик белги салынгъан.

Байланывлар[edit | edit source]