Wp/kum/Ибрагьимов Ибрагьим

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Ибрагьимов Ибрагьим

Ибрагьим Ибрагьим Хамайны уланы, Бамматули (Ибрагьимов Ибрагьим Хамаевич) (1926–2005 йй.) — язывчу, педагог, жамият чалышывчу.

Ибрагьим Бамматулини асарларыны эки аслу игити – тамаза къазанышлы Къагьир, ва интеллигент муаллим Даниял Денгизов (артда ол да Даниял Денгиз болду). Олар экевю де – авторну оьзюне ошайгъан, «магъа бары да зат авара» деп юрюйген, къыйын соравлагъа жаваплар излейген, яллыкъ билмейген, къысгъача, «дюнияны тюз этебиз» деп айланагъан гьаракатчы адамлар. Къазанышлы Къагьир ва Даниял Денгизов авторну кёп санавдагъы хабарларында бир-бири булан эки-уьч керен болса тюгюл ёлукъмаса да, олар уьчевю де «бир тил», бир ойгъа къуллукъ эте, бир намусгъа егилген. Автор оьзюню игитлерин яшавда ёлугъагъан тюрлю-тюрлю четим гьаллагъа салып, шо гьаллардан намусун тас этмей чыгъагъан ёлланы гёрсете.

Янгыз ону китапларыны, газетини ва айры-айры хабарларыны атларын эсгерсек де, язывчуну не масъалалар къыйнагъаны аян болажакъ: «Да­гъыстан намус», «Шо магъа бек авара», «Эдеп деген не затдыр», «Асил къылыкъ», «Къумукъ иш», «Къумукъ намус»

ССЖБ-де перестройка башлангъанда, И. Бамматулини экинчи тынышы ачылды. Ол Дагъыстанда биринчилерден болуп уьлкеде башлангъан янгыр­тыв гьаракатны якъчысы болуп чыкъды. Совет гьакимлигини йылларында КПСС-ни ёлбашчылыгъы булан йиберилген кемчиликлени, къыйыкъсытывланы, тюзсюзлюклени гьакъында язма ва айтма башлады. Жамиятны янгыртывну, гьукъукълукъну ялынлы якъчысы эди. Къумукъ халкъ гьаракатыны лап тезги ортакъчысы ол, башгъалагъа къошулуп, бир къурумгъа да гирмеген. Оьзю янгыз къумукъланы ихтиярларын якълап оьр къурумлагъа да язгъан, ти­йишли ерлерде сёз де айтгъан. 1990-нчы йылда буса ол уланы Амин де булан бирликде «Къумукъ иш» деген газет чыгъарма башлады. Узакъ заман чыкъмаса да, (1990–1993-нчю йылларда 13 номери чыкъды), шо газет янгы Дагъыстанны тарихинде гёрмекли агьвалат болду. Газет акъгъа акъ, къарагъа къара дейгенин охувчулар уллу ругьланыв булан къабул эте эди. Кёплер атын яшырмайлы, айтма болмай­гъан герти, тек къоркъунчлу ва биревлени кефине тиер йимик сёзлени къычырып янгыз ол къоллай эди.

Библиография[edit | edit source]