Jump to content

Wp/kum/Доветов Шихмурза

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Доветов Шихмурза

Довет Шихмурза (1898-1937) — 1898-нчи йылда Хасавюрт округну Кандавуравулда тувгъан. Ол охуйгъан замандан берли инкъылап пикрулар булан таныш болгъан. Феврал инкъылаф болгъан сонг, 1917-нчи йылда С.С. Къазбеков, У. Джамбулатов ва З. Н. Батырмурзаев булан бирче «Тангчолпан» яшёрюмлю яратывчулу дёгерекни къургъан. Бу дёгерекни ол секретар болгъан. Октябр инкъылапдан сонг Хасавюрт ишчи ва асгер генгешге сайлана, большевикланы яны тута. Оьз ювукъ къурдашлар Солтан-Сайит Къазбеков, Зайналабит Батырмурзаев булан бирче Темиркъазыкъ Къумукъда совет гьукуматны яйдырма къаст эте. Ватан давда толу кюйде ортакъчылыкъ этген. Деникинчилеге башгётиривни заманына Шихмурза Доветов Хасавюрт округдан Темиркъазыкъ Кавказны Якълавну къурумда вакили болуп ишлей, дав-ревтрибуналны да башчысына сайлана.

1920-нчы йылда Шихмурза Доветов Хасавюрт ревкомну биринчи раис болуп ишлей. Шо йылда да Бакювде оьтгерилген Гюнтувуш халкъалары къурултайда ортакъчылыкъ эте. 1922-нчи йылда Гьайдакъ-Табасаран округну комитетни секретары этип белгилей.

1925-нчи йылда Хасавюрт окургну исполкомну раиси этилинип белгилене. Ону таклифи булан Хасавюрт округгъа немислени къайтырыла. Эки йыл исполкомну раис болуп ишлеп Доветов арив натижалар гёрсетген.

1927-1930-нчи йыллар Кюра округну, сонг 1930-1931-нчи йылларда Аччыкъулакъ исполкомну башчысы болуп ишлей. Ш. Доветовну охувун узатмагъа уллу иштагьлыгъы болгъан. 1931-1933-нчю йылгъа ерли Маскёвде Сталинни атындагъы Бютюнсоюз Академияда охуй. Арадан эки йыл гетип, ону ВКП(б)-ни ЦКсыны тапшурувуна гёре Къазакъстангъа йибере Бозайгъыр МТНСни политотделны ёлбашчысы болуп ишлей. 1935-нчи йылда Дагъыстангъа къайта ва 1937-йылгъа ерли Бабаюрт районну биринчи секретар болуп ишлей.

1937 йылда Шихмурза Доветовну фермер маллыкълар къургъан кулакланы якълайгъангъа айыплай. ОГПУ-ну коллегиясына къарары булан Шихмурза Доветовну гюллене. 1956 нчи йылда XX-ни къурултайдан сонг Дагъыстан оьр суду ОГПНУ къарарын тайдыра ва Доветовну гьакълав (реабилитация) этип айыпдан тазалай.