Wp/kum/Бийболат Гьажи Темирболатны уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Бийболат Гьажи Темирболатны уланы

Бийболат Гьажи Темирболатны уланы, тувгъанда аты Алхас Гьажи Жамалутдинни уланы (23 кюржан 1928 — 18 туршу 2001) – оьр даражалы къумукъ муаллим ва публицист, Темирболат Бийболатны оьгей уланы.

Таржума гьалы[edit | edit source]

Паравулда яда Анжикъалада 1928 йылда тувгъан. Тувма атасы — Паварул, Дёргели ва Таргъу мактапларыны мудири болгъан Жамалутдин Алхас эди, тувма анасы — медисин чалышывчу Суанат Алхас эди. 1930 йылда тувма анасы ва атасы айыргъанда, Гьажини оьгей уландай белгили къумукъ маарифатчыны, язывчуну ва режиссёрну, яъни Темирболат Бейболатны агьлюсюне алынгъан, ва шонда тарбиялангъан. Темирболатны уьягьлюсю — яъни Гьажини оьгей анасы Рашидат — оьзю де Дагъыстанны дюньяви муаллимлерини арасындагъы биринчилеринден болгъан эди.

1937-1944-нчю йылларда Гьажи Бийболат Паравул мактабында охуй эди. 1945-нчи йылда ол тышгъарилей Бойнакъск шагьарны 1-нчи муаллим охув ожыкъны битдире. 1944-нчи йылдан берли яшланы охутуп башлай. 1951-1554-нчи йылларда асгер къуллукъ эте. 1958-нчи йылдан башлап 1981-нчи йылгъа ерли Паравулдагъы мактабыны мудири болуп ишлей эди. 1981 йылны 1970-нчи йылда Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факултетини тамамлай.

Гьажи Бийболат «РСФСЖ-ны халкъ охувчулукъну яхшычы», "Социалист ярышны алдынлысы" атланы къазанды. Къумукъ газетлерде бир-нече бек иштагълы ва терен маъналы макъалаланы муаллифи.

Агьлюсю[edit | edit source]

  • Къатыны — Умзахрат
  • беш яшы

Байланывлар[edit | edit source]

  • Паравул мактапны сагьифасында Гьажи Бийболатны уьстюнде макъала — parau.dagestanschool.ru