Jump to content

Wp/kip/विकिपीडिया:स्वशिक्षा/सन्दर्भ

From Wikimedia Incubator
परिचय   सम्पादन   रूपरंग   विकिपीडिया जोड   सन्दर्भ  स्रोत   वार्तालाप पृष्ठ   ध्यान नइचुके   पन्जीकरण   बाका बाकै

विकिपीडियाए नियम कताले भने "यदि जे कुनै लेखल जानकारी जेनइजेऊ ताकन नोल जेमी स्रोतर खुलइचुके, कताने लेकाई असन्दर्भित जानकारीलाई हटआे ढुसि"। सन्दर्भरलाई सम्मिलित जइने नोरलाई लेखाईल ज सामेल जइने अथवा "अनलाइन स्रोत" जइने उपयुक्त टाए। आआेङाई कुनै पनि सम्पादक सन पाठकए जेङाई सर्सिउ तथ्यए स्वयं जाँच जइआे ढुऊ। जे प्रयोग जेजइआे स्रोत विश्वसनीय सन प्रामाणिक ले हैगार्ने पक्का जइचुके। जे स्वयं या कुनै पक्षपाती (या सम्भावित पक्षपाती) संस्था या मिङाई सर्सिउ स्रोत विकिपीडियाल मान्य टाए।

चरण-टिप्पणी[edit | edit source]

पृष्ठराई मेल (अर्थात पृष्ठ-चरणल) मारङसिने टिप्पणीरलाई चरण-टिप्पणी गार्सि। यितानो सन्दर्भ जे जेमि स्रोतए अइडे होडे "ref"ए ट्याग लाइडे सजिलैसन सरो जेढुइ। जस्तो कि अइजइडे:

<ref>जेमी स्रोत</ref>

यदि जे चरण-टिप्पणी झायान जेडुजेउ ताकन विकिपीडियाए सफ्टवेयरलाई आआे बतइने आवश्यक ले नो लेखए अन्तल सन्दर्भराई सूची जइआे गढुसिक। आआेए लागि, लेखए अन्तल आआे न्हेबोलो तोबो चीज सर्चुके:

{{reflist}} अथवा <references/>

आआेए ठीक रोट ==सन्दर्भ==ए शीर्षक ताने परिई, होकाई यदि आआे माले भने जे आआे पनि सर्ने टाए, अथवा आआे शीर्षक पनि सर्ने परिने ले होकाई"reflist" या "references" वाला वाक्यांश पनि आआे सन्दर्भराइ सूची "आआे पनि रङचुके" टाआे भागङाई मेल सन "पाखङा" अंकर लेआे भाग भन्दा रोट टाने परिइ।

जब जे आफ्नो संपादन संग्रह जेडुई "ref" टाआे टीका जे स्रोतलाई तोबो चरण-टिपण्णील बदलिने ले (जो तोबो जिमुजा संख्या झैं जेमी लेखाईल रोट रङसिने ले, बिलकुल अइजइडे ज[1]) सन स्रोतए पो जो सर्सिउ टानेले नो मेल सन्दर्भर टाआे भागए सूचील सम्मिलित टानेले।

यदि जो स्रोत जे झायान जेढुजे नो कुनै बाहिरी वेबसाईटए लागि तोबो लिङ्क ले,भने नो वेबसाईटए ठेगाना (URL) तोबो-तोबो कोठी ब्रैकेटए बीच नोएमी शीर्षकए साथ झाचुके। परिने आआे तोबो लिङ्क मिताउ रङसिने ले, जस्तै:

<ref>[http://www.webdunia.com/newslocation.html वेबदुनियाल तोबो ख़बर]</ref>

तानेके, आआे अनिवार्य माले तर कुनै चरण-टिप्पणील URL ठेगाना बाहेक पनि जानकारी याने उपयुक्त टाए। यितानो जइसिउ चरण-टिपण्णी थप जानकारी मूलक टाए।

<ref>खबरला लेखकए मिन, [http://www.webdunia.com/newslocation.html "खबरए शीर्षक"], ''वेबदुनिया'', तिथि</ref>

कताने लेकाई वेबसाइटराई यामी लिंकरल फेर-बदल जइआे ढुर, आआेए लागि कुनै चरण-टिपण्णील बिना शीर्षकए केवल URL ठेगाना तासर्चेआे उपयुक्त । यदि पूर्ण जानकरी एआे ढुसिकन भने अन्य संपादक नोए नयाँ ठेगाना खिम्नेलेर। यदि केवल URL याज ले होकाई नो परीवर्तन ताकन जे चरण-टिपण्णी बेकार टानेले होकाई हटइने परिनेले। आआे पनि ध्यान नइचुके कि आआे जरूरी माले कि जेमी स्रोत कुनै वेबसाइट अमी ज टाने परिए। आआे कुनै छापिसिउ किताब, पत्रिका, ग्रन्थ या फिल्म पनि टाआे ढुआे। यदि यिताऊ ले भने "ref" टीकारल बीच नोए बारेल जानकारी योचुके, जस्तै:

<ref>ड. सतीश गोयल, ''कैंसर: कारण सन निवारण'', पृष्ठ 51-53, डायमण्ड पकेट बुक्स (प्रा.) लि., 2004</ref>

पाखङा लिङ्कर[edit | edit source]

विकिपीडियाल मस्त लेखरल तोबो "पाखङा लिङ्कर" या "पाखङा सूत्र" मिने विभाग पनि टाए। आल केहि चुनिसिउ वेबसाइटराइ लागि जोड टाने परिई नङ लेखए विषयत सम्बंधित मनपरिकाई सन उच्च-कोटिए अधिक जानकारी गडइसिक जो लेखल ङाडे माले। उदाहरणए लागि:

[http://www.example.com/ औपचारिक वेबसाईट]

जो परिकाई यितानो रङसिने ले:

औपचारिक वेबसाईट

आल तोबो खेआे सूची टाने माटाइ होकाई केहि चुनिसिउ लिङ्कर ज अटाकन अति चाआे। आल कुनै पाक्षिक वेबसाईटत जोडिने प्रयत्न टाडोचेआे। आल कुनै व्यापारिक या निजी फाइदाए वेबसाईटए लागि जोड झाने अति वर्जित ले।

प्रयोगपोल सन्दर्भ जइने बेझिझक कोशिश डोचुके