Jump to content

Wp/kge/Islam

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kge
Wp > kge > Islam
Islam
الإسلام
Al-Islam
Gambar
Tuhan Allah/اللّٰه
Panogak Nabi Muhammad SAW
Panggolongan Abrahamik
Teologi Monoteisme
Jenis Agama Universal
Pok Suci Mokkah
Madinah
Baitul Maqdis
Pok Ibadah Masigid
Umat 1,9 Miliar jiwa
Sistem Panulisan Huruf Hijaiyah
Status Agama paling lamon penganut ke-2 di dunia
Kitab Suci Al-Qur'an
Pocohan Bábísme, Baháʼí, Druze
Bahasa Arab Qur'an
Sistem Mianak Yahudi, Kristen

Artikel sa tentang agama Islam
5 Rukun Islam
SyahadatSambahyangZakatPuasaHaji
Pok Suci
MokkahMadinahBaitul Maqdis
Tokoh
Hazrat Muhammad SAWAbu BakarAli bin Abi Thalib
Usman bin AffanUmar bin Khattab
Harani Yaya
Tahun Baru HijriahTakwim Hijriyah
Yaya Puasa
Yaya QurbanAsyura
Bangunan
MasigidManara
MihrabKa'bah
Pemuka Agama
ImamMuazinMullahMufti
Qur'an rik Sumber Kaagamaan barihna
Al-Qur'anHaditsSunnah
FiqihFatwaSyariat
Madzhab Sunni
Madzhab Islam Sunni:
Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i
Madzhab Syi'ah rik Aliran Barihna
12 Imam,
Ismailiyah, Zaidiyah
Mu'tazilahKhawarij
Barihna
Tasawuf
WahabiSalafi
Islam Kejawen
Ahmadiyah

Islam (Bahasa Arab: الإسلام) joda da agama monoteisme Abrahamik sei disebarko oleh Nabi Muhammad SAW nabi terakhir dilom ajaran Islam di Jazirah Arab. Islam joda da agama sai paling lamon kona anut keduo di dunia saradu agama Kristen.[1]

Lima Rukun Islam

[edit | edit source]

1. Mbaca Rua Kalimat Syahadat

[edit | edit source]

Rukun partamo dilom agama Islam joda da mbaca Rua Kalimat Syahadat. Bunyi Rua Kalimat Syahadat joda da:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰه

ašhadu ʾalā ʾilāha ʾilla -llāhu, wa-ʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlu -llāh

Hortina: Nyak busaksi makka Tuhan silau jak Allah, rik Nyak busaksi nabi Muhammad joda da rosul (utusan) Allah.

2. Sambahyang Lima Waktu

[edit | edit source]

Rukun sai keduo joda da Sambahyang Lima Waktu sai wajib tigawiko, kecuali uwat halangan, bakdu amal sai paling partamo kona hisab nonti joda da Sambahyang. Kaunyin rakaatna man tigabungko jadi 17 rakaat. Kalima waktu sina joda da:

Waktu Jumlah Rakaat Katerangan
Subuh 2 Tigawiko di subuh harani timula'i jak timbulna Fajar Sadik sampai samakkung matahari minjak (Syuruk)
Buhur 4 Tigawiko ditongah-tongah harani, timula'i jak matahari kok tigiring guk topi sampai di waktu Ashar.
Ashar 4 Tigawiko saradu Buhur sampai samakkung matahari tanggolom, nurut Madzhab Syafi'i, Maliki, rik Hambali waktu Ashar sa timula'i mon tijang halinu barang kok ngaliyu'i tijang barang sina diwik. Sodongko Madzhab Hanafi monah tijang halinu kok rua kali ngaliyu'i tijang barang sina diwik.
Maghorib 3 Tigawiko ponah Mataharani tanggolom sampai Syafak radu.
Isya 4 Tigawiko saradu Maghorib sai titandai lobonna cahaya siyaw Syafak di langik, sampai Subuh ratong.

3. Puasa di bulan Puasa (Ramadhan)

[edit | edit source]

Rukun Islam sai ketigo joda da nggawiko ibadah puasa sabulan ponuh di bulan Ramadhan, buakhirna puasa titandai rik 1 Syawal sai tisobut Harani Yaya Puasa, di tanggal 1 Syawal sa tiharamko untuk bupuasa. Puasa sa tigawiko jak subuh laju guk magorib, sai dipa satijang harani sina porlu nahan hawa nafsu, mak dapok mongan, nginum, angot, atawa bukiyuk sai sipa aman tigawiko sacara titomot bakal ngabatalko puasa ho diwik.

4. Zakat Fitrah (Fatorah)

[edit | edit source]

Rukun Islam sai ke-empat joda da nggawiko zakat fatorah untuk jolma sai mak mampu rik saro di ujung bulan puasa samakkung Harani Yaya Puasa.

5. Cakak Haji bagi sai Mampu (Bukacukupan)

[edit | edit source]

Rik rukun sai tarakhir joda da ngalaksanako ibadah Haji bagi sai mampu (gonok horto rik badan sihat).

Nom Rukun Iman

[edit | edit source]

1. Iman guk Allah

[edit | edit source]

Buiman guk Allah rik ngakui kaesaan-Na, parcaya bahwa Allah joda da tuhan jak sagonop alam.

Iman guk malaikat-malaikat Allah joda da rukun iman keduo, malaikat sa lamon jumlahna, tapi bih sai wajib kita kapandai bih 10 bugahan.

Nomor Golar Tugas
1 Jibril Nunggukko Wahyu guk nabi rik rasul
2 Mikail Ngatur rajoki
3 Israfil Nyobu tarumpit sangkakala
4 Izrail Nyabut nyawa
5 Raqib Nyatat amal sai holau
6 Atid Nyatat amal sai jahat
7 Munkar Nanyai manusia dilom kubur
8 Nakir Nanyai manusia dilom kubur
9 Malik Njago rawang naraka
10 Ridwan Njago rawang surga

3. Iman guk Kitab Allah

[edit | edit source]

Dilom Islam uwat 4 kitab suci sai titurunko guk nabi rik rasul.

No Golar Nabi sai narima Bahasa
1 Taurat Musa Ibrani
2 Zabur Daud Qibti
3 Injil Isa Suryani
4 Al-Qur'an Muhammad Arab

4. Iman guk Rasul Allah

[edit | edit source]

Dilom Islam uwat lamon nabi rik rosul, tapi sai wajib tikapandai bih uwat salawi (25) bugahan.

Buiman di Harani Kiamat sai bakal tijadi di jomoh harani, kaunyin makhluk makkung ka sai pandai kapan harani sina ho ratong kacuali Allah, tapi bih dinjuk-Na tanda-tanda na bugahan, rik sai congki kiamat ho ratongna di harani Juma'at. Rik parcaya radu kiamat ho lokok uwat kahidupan sai abadi joda da kahidupan di Alam Akhirat.

6. Iman guk Qada rik Qadar

[edit | edit source]

Qada joda da katotapan Allah jak samakkung alam samesta sa uwat (zaman azali), sodongko Qadar joda da parwujudan qada sai tisobut takdir.

Liyak Munih

[edit | edit source]

Sarambah

[edit | edit source]

"Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main pada masa jahiliyah. Maka ia berkata, “Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya pada masa Jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fithri dan Idul Adha (hari Nahr)“

(HR. An Nasai no. 1556 dan Ahmad 3: 178, sanadnya shahih sasuai syarat Bukhari-Muslim sai sanipa nurut Syu'aib al-Arnauth, Muhammad Nashiruddin al-Albani, rik sajumlah pakar hadis).

Rujukan

[edit | edit source]
  1. Religious Composition by Country, 2010-2050 Pew Research Center 2 April 2015 tanggal akses 21 Desember 2021 tanggal arsip 2021-12-05