Jump to content

Wp/dtp/Jesselton

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dtp
Wp > dtp > Jesselton

Jesselton nopo nga' ngaran laid montok Kota Kinabalu, longkod do pogun Sabah. Kakadayan diti poingili id boogian pantai barat rahat pogun Sabah, Borneo, Malaysia.

Sajara pogulu

Ontok kolimpupuson 1882, Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (BNBCC) minongimpuun do tionon id Pulau Gaya sabaagi longkod montok monjajah Borneo Utara. Ontok di toun 1897, Mat Salleh om tulun Bajau minanangod om minontutud do kinoyonon dii. [1] Mantad dii, pinoundaliu do British o longkod pomorintahan id iso kokompungan monginginsada id gana tagayo id disan Pantar Barat Sabah ii lohowon sabaagi "Gentisan" toi ko' "Api-Api". Pinoundali o ngaran kinoyonon diti kumaa Jessel Town toi ko' Jesselton montok kasarahan kumaa Gundohing Charles Jessel.

Soira Sandakan, maamaso di nopo nga' ibu negeri montok Borneo Utara, norumbak id Pisangadan Pogun Kumoduo, pontadbiran British nopo nga' pinoundaliu id Jesselton. Gama do amu kaanu mangakat do kos pamansayan kawagu di akawas, Borneo Utara pinoili id siriba do jajahan British ontok di Madas 1946.[2]

Sinimbanan ngaran do Jesselton kumaa "Kota Kinabalu" ontok di 22 Momuhau 1967, kalapas 4 toun do sinumuang o Sabah id gagasan wagu do Malaysia. [3]

Kopoinlaaban pogulu

Soira nokoingkakat o Jesselton di toun 1980, BNBCC tumimpuun do popowonsoi kalaja-kalaja montok popoburu do Jesselton. Kalaja-kalaja dii tumimpuun do kalaja-kalaja momorisi tana montok gana popoingkakat do bongunan-bongunan kerajaan om piipiro baris kadai om suai-suai po. Karaja-karaja koiso nopo nga' pinotimpuun di 9 Milau 1899, miampai kinotimpuunan do karaja dii, BNBCC mingoos do popowonsoi piipiro karaja montok popoburu Jesselton kosudong do status Jesselton sabaagi do longkod pontadbiran BNBCC id Pantai Barat.

Kalaja-kalaja pamansayan tolig-tolig montok magantob do ombak, jeti om bongunan-bongunan karajaan nopo nga' nokoindalan. Toun dii nogi, BNBCC minonuhu di Haynes montok popotimpuun kalaja-kalaja momonsoi bangunan pontadbiran id Jesselton om lot-lot kadai. Iti nopo nga' kopisudong do pamansayan wayaan koritapui kumaa Putatan, Jesselton nogi nga' nopongo do ibu pejabat Jabatan Koritapui montok popiagal do pontabriran ii kipionitan do koritapui. Potilombus, ralan di poposonong do pionitan Jesselton miampai kinoyonon suai miagal do Watas Putatan, Menggatal om boogian pedalaman ii notimpuunan no. Miampai dii, di kotimpuunon toun 1900, kukumadai mantad Gantian tumimpuun no mundaliu id Jesselton. Mantad dii, nokotimpuun no era id sajara koingkakatan om mamalan banadar Jesselton miampai lobi aatur.

Mantad dii, ontok di Mikat 1900, Ponguasa Karaja Raya, E.A. Pavitt pinopotounda do palan bandar montok Jesselton. Miampai dilo, Pesuruhjaya Tanah pinopotounda do 17 ngaran om pamataan tanah ii pinowonsoi do koduo-duo pagawai dii. Potilombus, piipiro projek pinoindalan montok popoingkakat do Jesselton. Piipiro projek utama id suang do palan diti nopo nga' kokomoi do pamansayan bongunan-bongunan ii minog do jurutera-jurutera koritapui om kukumaraja-kukumaraja buruh soginumu 3000 tulun id Jesselton. Mantad dii, miampai nowkowonsoi o palan perbandaran Jesselton, proses porniagaan nokotimpuun miampai rasmi ontok di 10 Milai 1900.

Kopisudong do tindakan BNBCC popoili do Jesselton sabaagi do longkod pontadbiran sabaagi tionon Pantai Barat, watas-watas id posorili miagal do Papar, Putatan, Likas, Inanam, Menggatal, Telipok om suai-suai po ii poingimpou kumaa bandar diti. Dudumagang labus di kirahi do sumolowot id tuundorongon kapal rahat Jesselton montok tudu dudumagang. Iti mogoit do Jesselton sabaagi tuundorongon kapal rahat BNBCC bobos toponsol kalapas tuundorongon kapal rahat Sandakan. Mantad dii, iti nakaanu do pinoposiau do proses pembandaran Jesselton.

Montok momogonop bandar diti, Malcolm, songulun minomonsoi do Royal Institution of International Affair pinopotilombus do projek Ridgeway. Projek diti nopo nga' kipionitan do pamansayan pionitan radio om telegraf antara Jesselton om Sandakan montok popoinsonong pionitan mantad koduo-duo bandar diti. Projek diti pinoindalan ontok di toun 1914.

Intangai nogi

Nuut

  1. "Kota Mat Salleh". Sejarah Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia. {{cite web}}: Unknown parameter |accessdaymonth= ignored (help); Unknown parameter |accessyear= ignored (|access-date= suggested) (help)
  2. "Sejarah Moden Sabah 2". Kerajaan Negeri Sabah. {{cite web}}: Unknown parameter |accessdaymonth= ignored (help); Unknown parameter |accessyear= ignored (|access-date= suggested) (help)
  3. "Nama Ibu Kota Negeri Sabah Ditukar Daripada Jesselton Kepada Kota Kinabalu". Hari Ini Dalam Sejarah. Arkib Negara Malaysia. 2003. {{cite web}}: Unknown parameter |accessdaymonth= ignored (help); Unknown parameter |accessyear= ignored (|access-date= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help)Template:Wp/dtp/Pautan putus

Sukuonn

  1. J.M. Dinwiddie, The Eraly History of Jesselton, hal. 32.
  2. Kota Kinabalu Menjadi Perbandaran, hal. 13.
  3. King Chui Aik, Proses Perancangan Bandar: Satu Kajian Perancangan Kota Kinabalu, hal. 75-76.
  4. Tregonning K.G, North Borneo Under British Company Chartered, 1958, hal. 69-70.
  5. Perkembangan Awal Jesselton, nukilan Musa Muhamman.

Kategori:Sejarah Sabah