Wp/dar/Ахъушала район

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | darWp > dar > Ахъушала район
Jump to navigation Jump to search
Ахъушала район.

Ахъушала район (орос. Акушинский район) — Дагъистайзибси район. Бай — Ахъуша. Район тIинтIбиубли саб Дагъистала байлизиб. Шантала лугIи 52 812 адам (2010, дус).

Тарих[edit]

 • 1934 ибил дусла сентябрьла цаличиб ВЦИК-ли (Лебил союзла Центральный Исполнительный коми-тет) хIукму бариб: Ахъушала миллатла (даргала)район акIахъес ва Ахъушала ши районна центрли барес. ИтхIели районнизи кадурхути 19 шила совет дуили сари.
 • 1917 ибил дуслизир Ахъушала цалабяхълизир 2500 хъалибарг лерри, чузибра 10000 азир адам хIербирути.
 • 1920 ибил дуслизиб Ахъушала ши Даргала округла участокла бай(центр) сабри. Ила кадурхути 22 шила Совет лерри. 1926 ибил дуслизиб ил участок убасибсири.
 • Итди дусмазиб белгIуси ванза биули ахIенри. Илгъуна агили цалабяхъла халкь мицIираг адилкьнилизи ва устадеш дузахъниличи битIикIулри. Сукъбанти дирулри, дурала мераначи бузес арбашулри. ИмцIатигъунти мурул адамтани диркьала шимази башули къумукъла мез далулри.
 • Ахъушантани итхIели «ХIунтIена Дагъистан», «Дарган», «Юлдаш» газетабала 3-4 экземпляр, ва ЦИК-ла «Известия» кайсутири.
 • ИтхIели бекIлибиубси шила хозяйствола кьяли мицIираг адилкьни сабри. БегIлара гIелабси мерличиб ванза бузахъни сабри. КIел азирличиб имцIати хъалибарглис 800-900 бархала шинни хIеркуси ванзала чIябар хайриличил бузахъес къияннири. БекIлил ванза агарти 700 хъалибарг лерри.
 • Ванза агарти хъалибаргуназирад 70 хъалибарг

вачрукьябала ва устнала сарри.

 • Советуназирад справкаби сасили, шагьуртази арбукьес ихтияр сайсути адамтала лугIи имцIабикIулри. 1920 дуслизиб Ахъушала участоклизибад 60 адам арбякьун. 1925 ибил дуслизиб – 360 адам.
 • 1923 ибил дуслизиб Дербентла ва Къизларла тIутIила унхъразиб 100 адам бузулри. 1926 ибил дуслизиб батагъуназиб 580 адам бузулри. Мегьла гьундурачиб — 60 адам, гIярбачибили — 350 адам.
 • Хасти багьахънибазиб балахъули кьяйда, Ахъушала гIярбачибани зе, бялихъуни, далга гечдирутири. Илдани Дагъсоюзла масани Гъуниблизира Хунзахлизира дикайчи дубурла шимази гечдирули бузулри.
 • ВегIла районна шимазир ванзурби хIедиухIели бахъал адамти яшав гIяхIбиахъес Астраханьна, Волгоградла, Ростовла областуназиб, Ставропольла крайлизиб, Калмыкиялизиб мицIираг адилкьнилизиб ва цархIилти хIянчилизиб бузули саби.
 • 1925 ибил дуслизиб Ахъушала жамигIятлизиб 7-12 дусмала гIямрула 700 урши ва рурси лебри.
 • Муниципальное образованиебазибад бегIлара халаси саби Ахъушала шила Совет, сунезир 4233 хъалибарг лерси ва чузиб 13830 адам лебти.
 • Ахъушала районна шимазиб акIубти районнизиб ва дураб бузули 7 адам Социалист бузерила Игит бетаур. Бахъал адамтани орденти сархиб.
 • БусягIят арагIебли районнизир 59 школа лер. Илдазирад 34 урга даражала,11 таманни ахIенси урга даражала, 14 бехIбихьудла школа сари. Илдазиб бучIули саби 6 азирцад дурхIя.
 • Районнизир хIябал больница лер. Районна центральная больницализир ва Нахкибси участковая больницализир зягIипти кабиркьес 160 койка лер. Туберкулезла больницализиб 25 адамли чула арадеш гIяхIбарес бирар.