Jump to content

Wp/cop/ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅
ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲉⲧⲁⲩϫⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲃⲁⲥϯ

ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲓⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲉⲥⲙⲉⲣⲏ ⲥⲁⲧⲡⲛⲉⲣⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ: Οσυμανδύας, ⲟⲥⲩⲙⲁⲛⲇⲩⲁⲥ) ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲙⲉⲧⲯⲓⲧ ⲙ̀ⲫⲱⲣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱⲡϥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲭⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲥⲏⲧ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲫⲉ ⲧⲉ ⲛⲁϥⲣⲏⲣⲓ.

ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲁⲫⲉ ⲛⲓⲙⲓϣⲓ ⲉ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ. ⲁϥⲉⲣⲁⲫⲉ ⲟⲛ ⲛⲓⲙⲓϣⲓ ⲉ ⲉⲑⲱϣ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲗⲙⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲡⲑⲁϩ. ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲓ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲕⲱⲧ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ, ϩⲁⲛⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲱⲟⲩⲧ. ⲁϥⲥⲉⲛⲧ ⲣⲁⲙⲉⲥⲥⲏ – ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲇⲉⲗⲧⲁ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ (ⲣⲏⲛⲟϥⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ) ⲉⲧⲁϥⲓⲣⲓ ϯⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉ ⲉⲣⲁⲫⲉ ⲛⲓⲙⲓϣⲓ ⲉ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ.

ⲁⲩⲑⲟⲙⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ 1881. ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲙⲓⲟⲗⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ.