Wp/cop/ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ
ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ
Βασιλεία Ῥωμαίων
Imperium Romanum
c. 330 - 1453
Byzantine imperial flag, 14th century, square.svg

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ
Byzantine Palaiologos Eagle.svg

ⲡⲓⲥⲓⲅⲛⲟⲛ
Justinian555AD.png
ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ
ϯⲁⲥⲡⲓϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ `ⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ
ϯⲏⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ `ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ565 AD est. 26,000,000
780 AD est. 7,000,000
1025 AD est. 12,000,000
ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓⲡⲓⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁ
ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ
Dio coin3.jpg ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ
Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg ⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ
ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ `ⲛⲧⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲑⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲧⲉⲗⲗⲁⲥ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲥⲩⲣⲓⲁ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲥⲡⲁⲛⲓ ϯⲥⲡⲁⲛⲓⲁ

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ

ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ (ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲧ) ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲛⲉ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ. ⲛⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ.

ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ (330-476 ⲙ⳪)[edit | edit source]

Ϧⲉⲛ 324 ⲙ⳪, ⲡⲓⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲁ̅ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲛ̀ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ϩⲁ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛϥ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 150 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ ⲉⲧⲓ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ. ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲉⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ.

ⲛⲓⲍⲉⲧⲏⲙⲁ Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ (476–717 ⲙ⳪)[edit | edit source]

ⲛⲓⲃⲉⲧⲥ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲙⲉⲛⲧ[edit | edit source]

ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁⲥϭⲟⲛⲧ ⲉⲕⲱⲗ ⲣⲱⲙⲏ ⲛⲉⲙ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ. Ϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ 530 ⲛⲉⲙ 555 ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁⲩϭⲣⲟ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁϣⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲗⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱⲗ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ.

ⲡⲓⲁϧⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲉⲁ ⲡⲁⲗⲁⲓⲟⲗⲟⲅⲟⲥ

ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲟⲛ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲣⲱⲙⲏ ⲉⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲕⲗⲁⲃⲏⲛⲟⲥ ⲁⲩⲓ ⲉ̀ⲁⲙⲁϩⲓ ⲑⲣⲁⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲗⲗⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 560 ⲙ⳪ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϫⲓⲛϯⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲡⲓⲛⲟϭ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲗⲕⲁⲛⲓⲁ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁⲩⲙⲟϣⲓⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲟⲩⲗⲅⲁⲣⲓⲁ. ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲟⲩⲗⲅⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲃⲁⲣⲟⲓ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲥⲕⲗⲁⲃⲏⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲁϩⲥ.