Wp/cop/ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲣⲁⲕⲟϯ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲣⲁⲕⲟϯ
ⲡⲓⲙⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲣⲁⲕⲟϯ

ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲏϯ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ, ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ[edit | edit source]

ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ ⲙ̀ⲫⲁⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1938. ⲛⲉ ⲣⲉⲛϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1938 ϣⲁϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1952 ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϥⲁⲣⲟⲩⲕ. ⲑⲁϩⲁ ϩⲟⲥⲉⲓⲛ ⲁϥϣⲱⲡ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲕⲧⲟⲣ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ.

ⲛⲓⲥⲭⲟⲗⲏ[edit | edit source]

 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲡⲏ (1938)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ (1938)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃϣⲱⲧ (1942)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲫⲱⲛⲕ (1942)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ (1942)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲉ (1942) (ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ϣⲁ 1989)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲏⲓⲛⲓ (1942)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲫⲁϧⲣⲓ (1942)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϣⲁⲛϣ (1954)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ (1954) (ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ϣⲁ 1989)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ (1955) (ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ϣⲁ 1989)
 • ϯⲙⲉⲧⲥⲉⲛϯ ⲉⲥϭⲟⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ (1956)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲡⲏ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲟⲩ (1957) (ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ϣⲁ 1989)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲉ (ⲥⲁⲡⲁ ⲡⲁϣⲁ) (1959)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϣⲁⲛϣ (1966)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲛⲁϫϩⲓ (1970)
 • ϯⲙⲉⲧⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ⲛⲓϫⲓⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲛ̀ϣⲏⲙϣⲏⲙ (1972)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲃⲛⲏ (1975)
 • ϯⲙⲉⲧⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲡⲓϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲏⲓⲛⲓ (1975)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ϯⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ (1982)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓⲕⲟⲥ (1988)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲓϭⲱⲙ ⲛ̀ϧⲣⲟϯ (1989)
 • ϯⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲛⲓϫⲓⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ (2014)

ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲛ `ϥⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲗⲁϧⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲑⲟ ⲛ̀ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲙ̀ⲙⲏϯ:

 • ⲡⲓⲗⲁϧⲉⲙ ⲛ̀ϭⲁⲧ
 • ⲡⲓⲗⲁϧⲉⲙ ⲛ̀ⲉⲓⲣⲁⲕ
 • ⲡⲓⲗⲁϧⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲉϩⲱⲥ ⲙ̀ⲫⲣⲏⲥ
 • ⲡⲓⲗⲁϧⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲟⲛⲓ
 • ⲡⲓⲗⲁϧⲉⲙ ⲙ̀ⲡϯⲙⲓⲛϩⲱⲣ