Wp/cop/ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ
ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ

ϯⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲛ̀ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲁ. ϣⲉ ϩⲙⲉ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲓⲛ.

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϣⲗⲟⲗ[edit | edit source]

ⲛⲓϣⲗⲱⲗ[edit | edit source]

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛϣⲗⲟⲗ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛϣⲗⲟⲗ ⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲓⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲛϩⲁⲛ (1250 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ `ⲛⲛⲓϣϯ `ⲛϣⲗⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲛϫⲟⲩⲁⲛⲕ (17 ⲛϩⲁϩ ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲡⲓⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ `ⲛⲛⲓϣϯ `ⲛϣⲗⲟⲗ ⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲅⲟⲩⲣ (12 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲡⲓⲙⲁϩϥⲧⲟⲟⲩ `ⲛⲛⲟϫ `ⲛϣⲗⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ `ⲛϩⲟⲩⲓ (11 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲛⲓϩⲟⲩⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ `ⲛϩⲁⲛ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ[edit | edit source]

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ `ⲛϩⲁⲛ (ⲙⲁⲛⲧⲁⲣⲓⲛ) ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲟ ⲟⲩⲙⲏϣ `ⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲛⲓϩⲁⲛ ⲛⲉⲙⲛⲓϩⲟⲩⲓ ⲥⲁϫⲓ `ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ `ⲛϩⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲓⲥⲓ. ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲓⲥⲓ ⲛⲛⲓϫⲟⲩⲁⲛⲕ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧϫⲟⲩⲁⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲅⲟⲩⲣ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲟⲩⲓⲅⲟⲩⲣ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ[edit | edit source]

ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏϣ `ⲛⲕⲟⲙⲟⲩⲛⲓⲥⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛϫⲟⲙ ⲡⲉ ϣⲓ ϫⲓⲛⲡⲓⲛⲅ. ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲁⲟⲩⲃⲏⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲟⲩⲃⲏⲧ `ⲛⲕⲟⲙⲟⲩⲛⲓⲥⲧⲓⲕⲟⲛ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲁⲛϣ[edit | edit source]

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ. ⲡⲓϣⲟⲣⲡ `ⲙⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲓⲛ ⲉⲧⲟⲩⲥⲟⲛⲧϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1898.