Wp/cop/ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ
ⲫⲉⲭⲓⲛ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱϣ, ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲓⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲉⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲇⲓⲟⲓⲕⲏⲥⲓⲥ, ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ϩⲱⲥ ⲧⲉⲥⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ. ⲥⲉⲥⲉⲙⲛⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲛ̀ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϣⲉⲣⲡϩⲁⲡ ⲓⲉ ⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ.

ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ϯⲭⲱⲣⲁ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲛⲁⲓ, ⲡⲣⲟⲩⲕⲥⲓⲗ, ⲡⲟⲉⲓⲛⲟⲥ ⲁⲓⲣⲉⲥ, ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ, ⲗⲟⲛⲧⲣⲁ, ϯⲃⲁⲕⲓ ⲙⲉⲕⲥⲓⲕⲟ, ⲫⲁⲣⲓⲥ, ⲥⲑⲟⲕϩⲱⲗⲙ, ⲑⲟⲕⲓⲟ ⲓⲉ ⲃⲁⲣϣⲱⲃⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣϯ ⲉⲣⲟϥ, ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲙⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲧⲓⲗϩⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ, ⲕⲁⲣⲁϭⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲓⲥⲗⲁⲙⲁⲡⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲓⲟⲣⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲟⲩⲁϣⲓⲛⲑⲟⲛ.