Jump to content

Wp/cnr/Vuko Radović

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Vuko Radović

Vuko Radović (Kolašin, 16. jun 1910 — Podgorica, 17. avgust 1996) je crnogorski slikar.

Biografija

[edit | edit source]

Vuko Radović je osnovnu školu i nižu gimnaziju pohađao u Kolašinu. Umjetničku školu završio je 1931. godine u Beogradu, u klasi profesora Ljube Ivanovića. Nakon povratka u Crnu Goru, radi kao likovni pedagog u Nikšiću (1935) i Kolašinu.

Zbog rada u revolucionarnom pokretu više puta je hapšen. Učestvovao je u Trinaestojulskom ustanku i ubrzo postao član KPJ. Najprije u Četvrtoj, a zatim u Petoj proleterskoj brigadi; bavio se kulturnim radom i obrađivao informacije za partizanske jedinice. Nosilac je Spomenice 1941, i visokih državnih priznanja: Ordena Bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem; Ordena Republike sa zlatnim vijencem i drugih brojnih odlikovanja.

Poslije oslobođenja obavljao je niz rukovodećih funkcija u državnom, političkom i društvenom životu. Bio je načelnik odjeljenja za izgradnju narodne vlasti i sekretar Republičke kontolne komisije, sekretar Prezidijuma Narodne skupštine Crne Gore i biran je više puta za poslanika Savezne i Republičke skupštine. Najduže je ostao na dužnosti predśednika Savjeta za kulturu Crne Gore. Penzionisan je 1965. godine kao predśednik Kulturno-prosvjetnog vijeća Skupštine SR Crne Gore.

Jedan je od osnivača ULUCG-a (1946), u kojem je obavljao dužnost predśednika.

Radio je u Upravnom odboru Fonda za unaprjeđenje likovne umjetnosti Moše Pijade. Bio je predśednik, kao i potpredśednik Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije.

Samostalno je izlagao na 22 izložbe – Kolašin, Nikšić, Titograd, Beograd, Zagreb, Skoplje, Budva, Jajce… Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama — Rim, Bari, Pariz, Haselt, Šarlroa, Turne, Kopenhagen, Moskva, Kairo, Tripoli, Aleksandrija, Bejrut, Nikozija, Ankara, Varna …

Dobitnik je značajnih nagrada: Trinaestojulske nagrade (1965), Nagrade oslobođenja Titograda (1968) i Nagrade AVNOJ-a (1974).

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1. marta 1985., a za redovnog 26. novembra 1991. godine.

Umro je u Podgorici, 17. avgusta 1996. godine.

Literatura

[edit | edit source]

Monografije

[edit | edit source]
 • VUKO RADOVIĆ, pref. monograf. Olga Perović, Kulturno prosvjetna zajednica Crne Gore, Titograd 1977.
 • Leksikon crnogorskih umjetnika:1946-2001, Ljiljana Zeković: V Radović Vuko, str. 201-203, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore, Podgorica, 2001.

Knjige

[edit | edit source]
 • Đurić, Veljko: Slikari i vajari Crne Gore 1900-1960, Umjetnička galerija Cetinje,1964, str 20-21.
 • Lompar Mladen: Slikarstvo u zbirci Milice Sarić Vukmanović, str. 20-36, u: Zbirka Milice Sarić-Vukmanović, Umjetnički muzej Crne Gore, Cetinje, 1984.
 • Vujoševi, Nikola: Vuko Radović – lirik palete, u: Sa likovnih obzorja, Galerija „Most“, narodna biblioteka „Radosav Ljumović“, Podgorica, 1998, str. 87 – 90.
 • Perović, Olga: Vertikale kanjona, u: Likovna hronika: izbor iz Monitora 1993/1997, Monitor, Podgorica, 1998. str.113-114.
 • Ćetković, Ratka: Poetičnost predjela-retrospektiva Vuka Radovića, u: Likovni život − kritike, prikazi i članci: 1970 – 1985, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, 1996, str.75-76.
 • Adžić, Marija: Vuko Radović 1910-1996, Bio-bibliografija Vuka Radovića, Spomenica preminulim članovima Akademije, sv. 3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.
 • Vujošević, Nikola: Memento: crnogorska moderna umjetnost, NIP Pobjeda, Podgorica, 2005, str. 175-179.
 • Martinović, V. Niko: Vuko Radović: Preovladivost poetičnog senzibiliteta, u: Crna Gora u slikarstvu XIX i XX vijeka, Oktoih, Podgorica, 2007, str. 158-160.
 • Radulović, Ognjen: Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, 2004, str. 32-33.
 • Vujošević, Nikola: Vuko Radović, Lirik drame kamena, u: Memento / Crnogorska moderna umjetnost, Pobjeda, Podgorica 2005, stzr176-170.
 • Lompar, Mladen: Vuko Radović, u: Crnogorsko slikarstvo, Atlas group, Podgorica, 2010, str. 98-101.
 • Likovne poetike članova Crnogorske akademije nauka i imjetnosti, priredila: Zeković, Ljiljana: Crnogorska akademik ja nauka i umjetnosti, Odjeljenje umjetnosti, Podgorica 2015, Vuko Radović, str. 139- 162.
 • Zeković, Ljiljana, Umjetnički muzej, Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, 2017. str. 112 - 113.

Poveznice

[edit | edit source]

Izvori

[edit | edit source]