Wp/cnr/Asistivni kabineti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnrWp > cnr > Asistivni kabineti
Jump to navigation Jump to search

Asistivni kabineti su usluga podrške inkluzivnom obrazovanju koju nude resursni centri.

Opis[edit | edit source]

Nekadašnje specijalne škole transformisane su u resursne centre koji su orijentisani na podršku inkluzivnom obrazovanju. U Crnoj Gori postoje 3 resursna centra: JU Resursni centar za đecu i mlade „Podgorica“ za tjelesne i smetnje vida, JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1.jun“ nalazi se u Podgorici - đeci sa intelektualnim smetnjama i autizmom, pomoć i edukaciju kadru redovnih škola, JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ nalazi se u Kotoru - đeca sa smetnjom sluha.

U sva tri resursna centra uspostavljeni su asistivni kabineti shodno smetnji u razvoju kao jedna od formi podrške inkluzivnom obrazovanju.

U pitanju su Komunikološki asistivni kabinet za JU „Resursni centar za sluh i govor“, Kotor, Razvojno-didaktički asistivni kabinet za JU Resursni centar za đecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom „1.jun“, Podgorica; Senzo-motorni asistivni kabinet za JU Resursni centar „Podgorica“ za tjelesne i smetnje vida.

U asistivnim kabinetima se iznajmljuje asistivna tehnologija, izrađuju specijalizovana nastavna i didaktička sredstva, nastavni materijal i druga prilagođavanja u odnosu na smetnju u razvoju koji bi nastavnici iz redovnih škola koristili za rad sa đecom s konkretnim smetnjama: intelektualne, tjelesne, slušne, vida, autizam.

Asistivna tehnologija obuhvata instrumente, aparate, sredstva i uređaje koje učenici sa smetnjama u razvoju koriste da bi obavili zadatke koje inače ne bi mogli da obave. Uz to, asistivna tehnologija obuhvata i alatke pomoću kojih te zadatke mogu da obave lakše, brže i bolje. Ti instrumenti mogu da budu industrijski proizvodi ili alatke iz domaće radinosti – od jednostavnih hvataljki za olovku, do opreme kao što su računari.

Profesionalci izrađuju specijalizovana didaktička sredstva, nastavni materijal i druga prilagođavanja u odnosu na smetnju u razvoju koji bi nastavnici iz redovnih škola koristili za rad sa đecom s konkretnim smetnjama: intelektualne, tjelesne, slušne, vida, autizam.

Kadar u resursnim centrima prošao je obuke i ojačao umijeća da samostalno izrađuju didaktička i nastavna sredstva i obučavaju redovne škole za njihovu primjenu.

Izvor[edit | edit source]

Inkluzivno obrazovanje