Jump to content

Wp/btm/Imam Asy-Syafi'i

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | btm
Wp > btm > Imam Asy-Syafi'i
Abū ʿAbdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafiʿī
Sorang 767
Gaza, Palestina
Maninggal 820
Fustat, Mesir
Maso Jaman Ajayaan Islam
Agama Islam
Aliran Sunni Syafi'i
Minat utamo Fiqh
Gagasan ponting Evolusi Fiqh
Bismillahir Rahmanir Rahim

Alaman on ima bagian tingon
Islam Sunni

Gorar Singkop

Ahl as-Sunnah wa’l-Jamā'ah
أهل السنة والجماعة‎


Rukun Iman

TauhidMalaikat
KitabNabi dan Rasul
KiamatQada dan Qadar


Rukun Islam

SyahadatSumbayang
ZakatPuasoOji


Khulafaur Rasyidin

Abu BakrUmar bin al-Khattab
Utsman bin AffanAli bin Abi Talib


Aqidah

SalafiSalafus ShalihAl-Atsari


Hadits

Sahih BukhariSahih Muslim
Musnad Ahmad
Sunan Abu Dawud
Sunan al-Tirmidzi
Sunan Ibnu MajahAl-Muwatta
Sunan al-Darimi

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (Arab:

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ

‎) sanga singkatna Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) ima sada mufti godang Sunni Islam dot juo napajongjong mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juo targolong sisolkot ni Rasulullah, ia tarmasuk i Bani Muththalib, ima katurunan ni al-Muththalib, sudaro tingon Hasyim, ima ompung ni Muhammad.

Atia marumur 13 taon, Imam Syafi'i ikirim inangnia anso kehe tu Madinah giot marguru tu ulama ulama godang maso i, Imam Malik. Dua taon sidungi, ia juo kehe tu Irak, giot marguru tu murid-murid Imam Hanafi i sodun.

Imam Syafi`i puna dua dasor marbeda tu Mazhab Syafi'i. Na parjolo gorarnia Qaulun Qadim dot Qaulun Jadid.

Mandokna

  1. The Origins of Islamic Law: The Qurʼan, the Muwaṭṭaʼ and Madinan ʻAmal, by Yasin Dutton, pg. 16

Pranala luar