Jump to content

Wp/blc/Qulun

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Qulun
Ti qulun
Ti nmaaxta

Tic ti qulun tc ti alhk'cicw ti nmnmk' tc alh ti alhqulhuus t'ayc. Wics "Beaver" wa itts'xlhiixw wa skwatstas ti nmnmk' t'ayc. Q'amwas-tum wa qiqti wa qulun. Slaxaw wa qulun ts ala anuxum ts ala awcwa, slaxaw tuu ala aaxlh ts.[1]

wa sunkwstanaw[edit | edit source]

lhkw' ti qulun ala spikw' n wa klacw. ts'xmayc smylqsnks tc, was yustamkit ti aslxsnks tc sisp'it wa qla ts kamalh-iklhis ti paaxulhlaliwa. yustamkim wa nusnaniktalhs ti qulun tc - wa nmnmuulhnnaks tc.[2] Iixsas kamalhkolsiknu[2], yustamkimkwtuu ala ala stntniis tik'ankuus, ti nucmikta, wics kanuspcums.[2] Yustamkim tuu wa nusluq'talhp ts, slqw'amkim ala tl'uk'anks wa asuulhnnak ts. ksilh wa sts'qalaya ts - paaxim ca "Castor oil" kamalh-itts'xlhnu. kwtl'im wa sts'qalaya ts ala nucmiktanu ts kamalh-kalh-niq'xnu, was ala tsitskwalh-tum wa nucmikta. kwtl'im kw'tuu ala st'qwlus ts kamalh-kalh-walasyanu.[2]

Yustamkim wa tsapaw wa qulun ts stamt'ksnimtanaw - tsaps wa kulhlxss wa t'ksnimta ts.[3]

Yustamkimkw wa qulunaaqalits ts alh tu ayk' txw ala txta ts n wa t'qlha.[1]

q'awim kw' wa icanaw wa qulun ts ala amat s7anayks ti wal ska lhqmaaxuts ala kulhaaxuts wa anuxum ts.[4] Yustamkim tuu wa sucanaw ti qulun - kwtl'im ts ula sucas tsi mukuus, kamalh7aytum tsc c ats, ka quluntimuts tsc sksnmaks.[4]

alh7aylh snacliwatutilh txw siknictilh[edit | edit source]

Kw'watim wa qulun ts - kuuktim alh ti niixw. Suq'im tc was ksim wa ts'ima ts ala patsalh ts skw'watim ti nmnmk' tc.[1] Alhxupim kw'tuu wa qulun ts alh ti paqi7yala ca tictsamulh - wa kwl wa t'xt.[2]


Wa sulhaw ts[edit | edit source]

wa sulhs ti qulun

Tanapsulhaw wa acwlh wa qulun ala anuxum, ala anutsiixlhaw ts ala kulhaaxutss wa qla ts. Aynakwtuu wa acwlh stam-sulhaw ca t'qwlim wa stntni, maliixwaycs ca sxwaxwa. Aynaw kw' ala tsalh ts. Aynawkw'tuu wa qulun stamtsalhaw ca nmaaxta - ti alh7ay c ti silhmak, q'lhkwaynicim ca stntnii.

alh7aynaw wa lhikw'lcaaxtalh ts skalhqulunaw[edit | edit source]

ti k'ankuus, yustamkim sikalhqulunnu. alh7ayliwas tc c ti anukwtnuuts-tum ti k'ankuus, yustamkim ca Nuxalkmc ts ala awcwa

Cwt'nictim wa qulun ts alh ti anukwtnuuts-tum ti k'ankuus.[1] Ayuts Joshua Moody s"nucmiikta"-tum ti yustamkim kw' ti k'ankuus tc.[2] Yustamkim kw' ti anukwtnuuts si7ip'aynictilh wa nukw, wa niq'x n wa qulun. T'ksntim tuu txw kamalh-iixqlmaw ts.[1] Ip'aynictim kw'tuu c ti kw'puts.[1] Kamalh-t'qwlusim ti qulun alh ti kw'puts tc, ksim ti kw'puts tc was sp'iixwim ti qulun tc.[1] K'ilhtiilh ti anukwtnuuts tc alh ti qulun tc. Q'lhkwim tc ala mntas ti qulun, silisis ti qat'ta ula kulhanks s7ilusis wa amats ti k'ankuus tc.[1]

ti qulunanlh[edit | edit source]

Nutiq'ikim wa nus7alhklhmliits wa st'winlits sikstulh ti smawliits ti qulunanlh ti its'amni. nutiq'ikim txuulhliits. Tcalustim ti aluux tc, yustamkim tc ala asqaliitss ti its'amnii tc.

Tam-waaxtsyanaw wa nuxalkmc ca st'winlitsaw wa qulun.[2]

ti s7alh7aytut wa kulhulmc ts[edit | edit source]

kamalh-wnts'tim wa tsay wa qulun, tl'alhlcs wa kulhulmc ts. k'acwaw wa tsalhaw ts, wa nmaaxtanaw ts, k'acwaw tuu wa slax wa tsitstsipii ts n wa qiqti wa nmnmk' ts. axw tuu alh7ays slaxs wa scwpanilh n wa skma, wics axw alh7ays yas wa spus ala asikaax ts.

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Humpback Tommie
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Joshua Moody
  3. Vincent Clayton
  4. 4.0 4.1 Captain Schooner