Jump to content

Wp/blc/Nukwi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Nukwi
ti nukwi

Tic ti nukwi ti k'cicw ti nmnmk' tc alh ti alhqulhuus t'ayc.[1] Wics "Sea Otter" wa itts'xlhiixw wa skwatstas ti nmnmk' t'ayc. kalaalhmtim kw' ats ala sulut ts, ala alqa ts alh Uwiki. Alh7ayuulhliwanaw wa nukwi c ti niq'x - kalaalhmim ku ti niq'x tc ala anuxum ts n wa tsalh ts.


s7kalhnukw'inaw tu lhikw'lcaaxtalh txw[edit | edit source]

Slaxaw wa nukwi ts alh Nuxalk ula stakanaw wa q'umsciwa ts.[1] kalhnukwinaw wa lhikw'lcaaxtalh ts c ti alhkwlhaaxuts - ti spsayct ti sinuxyak. Anuxyak kw ti asiklxs ti imlk tc skalhnukwinaw kamalh7ntl's. Aytimutakw wa nukwi c ti scwpanilh, s7axw tsikwmtimutaw kamalhk'canaw ulh ti sinuxi.[1]

Aynakwtuu wa lhxanm ts stl'apaw ula amat stl'uktimuts ti satl'suuts - kamalh-anutakananms, tl'apaw wa nukwi ula kulhuuts wa sulut ts si7istsamasaw alhtxw. Anuqawiixwalhtim kw ats c tu lhxanm txw ala akw'nanaw ts, axw its'ik lip'tsutaylaycaw wa nukwi ula sulut ts. Sp'iixwtim kw wa nukwi ts alh txw ala kulhuuts ts. Aynakw ctxw ala kulhuuts ts ala iklhi ts alh Na7mu.[1]

Yustamkim wa stw'ins wa nukwi stam7its'amninaw wa tl'msta - aytum kw' ala asqaliits wa its'amninaw ts - wa its'amni, t'qwlim ca lhuq'alht ti iixlhp.[1]

Wa nukw'ni ts n wa qw'las wa sulutlhh wa nmnmk' ts[edit | edit source]

Ts'icwlancwam ts'n wiclhta swnts'tim wa tsay wa nukwi ts ala kulhulmcilh ats. Salmamktim ats ulh Tsayna. Kamalh-k'acwaw wa nukwi, axwluu wnts'tim wa mtm ts in wa ts'ikw'its' ts. alhpsaw its'ik ats ca [K'amk'|k'amk']] n wa ayts'aym, ula s7axwluu alhpus wa slax wa alh7ay iklhi ala kulhaaxuts ts. Wic tsk wa k'amk'uk's wa amataw wa slax wa sulutlhh wa qnklhh wa smlhk ts - axw ts'n alh7ays slaxaw ats ala sulut ts alh tu s7alh7aynakw alh tu ayk' txw.

nitsmtutim wa acwlh wa nukwi ts alh California n Alaska. Alh ti suncwt ts' stl'apalhaw ska lip'tsutaw ula kulhulmcilh ts. Kamalhtakanaw wa nukwi ts ulh Uwikii, knicayniclhtit wa slaw wa mtm ts, was alhpusaylaycs suts' wa k'amk' ts alhtxw, was lip'tsutaw tuu wa qw'las wa smlhk ts.

Alh7ays ti smsma t'ayc c tu s7alh7ays s7ayawaycs wa kulhulmc ts kamalhlip'tsutstutim wa qulun ts ulh txw.

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Joshua Moody