Jump to content

Wn/cdo/Help:Create content LAT/Briefs

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

Siā siŏh-piĕng gāng-séng

Kī-tàu sĕng diâng biĕu-dà̤. Biĕu-dà̤ ng-sāi kák dòng, nâ-sê gōng diŏh niông nè̤ng siŏh tĕ̤k cêu huôi-é huák-sĕng lāu sié-nó̤h. → Hō̤ biĕu-dà̤ săng sié-nó̤h iông-sék?


→ Gāng-séng ciōng siā?


Duâi-dāng giàng, ng-sāi giăng, huāng-céng ô nè̤ng lì gāi dâng!