Jump to content

Wn/cdo/Wikinews:Style guide

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Wikinews:Style guide

添補圖片 Tiĕng-buō dù-piéng[edit | edit source]

閩東語維基新聞使其圖片,著遵守維基共享資源其規定,版權所有其圖或者註冊商標都𣍐使。

如果無什乇特別其需要,就使默認其寬度。

解說圖片著使用完整其句。

如果共新聞事件本身無什乇直接關係,但是共主題有仂囝聯繫,噲解說後兜就寫「(資料圖)」。什乇算有直接關係哩?就比如現場䀹其、當事人或者受訪者提供其等等,就有直接其關係。視頻也是總款,如果無直接關係,就著加上「(資料視頻)」。

新聞頭蜀張圖片著放敆日期模板後兜,位置靠左邊。因爲右上角稠稠會有導航模板。之後其圖無要求左右。

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiki Sĭng-ùng sāi gì dù-piéng, diŏh cŏng-siū Wikimedia Commons gì giĕ-dêng, bāng-guòng sū-iū gì dù hĕ̤k-ciā ció-cáik siŏng-biĕu dŭ mâ̤ sāi.

Ṳ̀-guō mò̤ sié-nó̤h dĕk-biék gì sṳ̆-iéu, cêu sāi mĕk-nêng gì kuăng-dô.

Gā̤-siók dù-piéng diŏh sāi-ê̤ṳng uòng-cīng gì gĕu.

Ṳ̀-guō gâe̤ng sĭng-ùng sê̤ṳ-giông buōng-sĭng mò̤ sié-nó̤h dĭk-ciék guăng-hiê, dáng-sê gâe̤ng ciō-dà̤ ô nék-giāng lièng-hiê, huòi gā̤-siók âiu-dău cêu siā „(cṳ̆-lâiu-dù)“. Sié-nó̤h sáung ô dĭk-ciék guăng-hiê lī? Cêu pī-ṳ̀ hiêng-diòng kák gì, dŏng-sê̤ṳ-ìng hĕ̤k-ciā sê̤ṳ-huōng-ciā tì-gṳ̆ng gì dēng-dēng, cêu ô dĭk-ciék gì guăng-hiê. Sê-bìng iā sê cūng-uāng, ṳ̀-guō mò̤ dĭk-ciék guăng-hiê, cêu diŏh gă-siông „(cṳ̆-lâiu sê-bìng)“.

Sĭng-ùng tàu siŏh diŏng dù-piéng diŏh bóng găk nĭk-gĭ muò-bēng âu-dău, ôi-dé kó̤ cō̤-biĕng. Ĭng-ôi êu-siông-gáe̤k sèu-sèu â̤ ô dō̤-hòng muò-bēng. Cĭ-hâiu gì dù mò̤ iéu-giù cō̤-êu.